Học ngữ pháp tiếng trung với phó từ 不得了

13/03/2016 17:00

Cấu trúc: Tính từ + 得 (de) + 不得了: ………cực kỳ,vô cùng, chết đi được, quá....

Dùng để nhấn mạnh mức độ cao của tính từ,thường dùng trong câu cảm thán.

 

 

Học ngữ pháp tiếng trung với phó từ "不得了"

 

DAY TIENG TRUNG CAP TOC HA NOI

*********
Gọi ngay để tham gia khóa học tiếng trung giao tiếp ở Ánh Dương!
 
 Hotline:  097.5158.419   ( gặp Cô Thoan) 
                                                               091.234.9985  
Địa chỉ: Số 6 dãy B5 ngõ 221 Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương