Tiếng Trung giao tiếp: Hỏi ý kiến cá nhân

09/04/2017 17:00
Sau bài học, các bạn sẽ nắm được cách hỏi và trả lời đơn giản nhất khi hỏi và thể hiện ý kiến cá nhân của mình.
Cách phát biểu ý kiến cá nhân tiếng Trung
 
Trong bài học 750 câu hội thoại tiếng Trung theo các chủ đề trong cuộc sống hôm nay chúng ta sẽ học về các mẫu câu hỏi ý kiến của người khác. Sau bài học, các bạn sẽ nắm được cách hỏi và trả lời đơn giản nhất khi hỏi và thể hiện ý kiến cá nhân của mình.
 
Xem thêm các bài học liên quan: 
 
 
 
HỎI Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC:
 
1. 你对此怎么看? (nǐ duì cǐ zěn me kàn?): Bạn nghĩ gì về việc này?
2. 那样对吗? (nà yànɡ duì mɑ?): Như vậy có đúng không?
3. 绝对正确。 (jué duì zhènɡ què。): Hoàn toàn chính xác
4. 我想你那样不对。 (wǒ xiǎnɡ nǐ nà yànɡ bú duì。): Tớ nghĩ bạn như vậy là không đúng
5. 这样行吗? (zhè yànɡ xínɡ mɑ?): Như vậy được không?
6. 挺好的。 (tǐnɡ hǎo de。): Rất tốt
7. 那太棒了。 (nà tài bànɡ le。): Vậy thì giỏi quá
8. 昨天他没到,你知道为什么吗? (zuó tiān tā méi dào,nǐ zhī dào wèi shén me mɑ?): Hôm qua anh ta không tới, bạn biết vì sao không?
9. 你怎么想? (nǐ zěn me xiǎnɡ?): Bạn nghĩ thế nào?
10. 我猜他大概是病了。 (wǒ cāi tā dà ɡài shì bìnɡ le。): Tớ đoán có lẽ anh ấy ốm
11. 明天会下雨吗? (mínɡ tiān huì xià yǔ mɑ?): Ngày mai có mưa không?
12. 不,我想不会。 (bù,wǒ xiǎnɡ bú huì。): Tớ nghĩ là không đâu
13. 你真想知道我怎么想吗? (nǐ zhēn xiǎnɡ zhī dào wǒ zěn me xiǎnɡ m? ): Bạn thật sự muốn biết tớ nghĩ thế nào không?
14. 请给我提些建议。 (qǐnɡ ɡěi wǒ tí xiē jiàn yì。): Xin cho tớ chút ý kiến
15. 我想听听你们想法。(wǒ xiǎnɡ tīnɡ tinɡ nǐ men xiǎnɡ fǎ。): Tớ muốn nghe thử ý kiến của các bạn
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương