Truyện cười: Người nông dân và cảnh sát

09/04/2017 16:00
Luyện nghe tiếng Trung qua câu chuyện cười Người nông dân và cảnh sát

Xem thêm các bài luyện tập khác tại: Luyện nghe tiếng Trung

luyện nghe tiếng trung_người nông dân và cảnh sát_001

luyện nghe tiếng trung_người nông dân và cảnh sát_002luyện nghe tiếng trung_người nông dân và cảnh sát_003

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương