Tết Đoan Ngọ

15/09/2016 17:00

 

TẾT ĐOAN NGỌ - 端午节 Duānwǔ jié


 
中国农历的五月五日是一个重要的节日,叫做端午节。它是一个古老的传统节日,有两千多年的历史。
Zhōngguó nónglì de wǔ yuè wǔ rì shì yīgè zhòngyào de jiérì, jiàozuò duānwǔ jié. Tā shì yīgè gǔlǎo de chuántǒng jiérì, yǒu liǎng qiān duō nián de lìshǐ.
Mùng năm tháng năm âm lịch là lễ hội quan trọng của Trung Quốc, gọi là tết Đoan Ngọ. Đây là một lễ hội truyền thống cổ xưa, có hơn hai ngàn năm lịch sử.
 
关于端午节的起源有很多说法,其中,最有影响力的一种说法是:端午节是纪念一位古代的爱国诗人,他叫屈原。因为他的国家灭亡了,他很难过,所以跳进 河里自杀。老百姓为了防止河里的鱼虾破坏屈原的尸体,就做了糯米团扔进河里。他们划龙舟驱散河里的鱼。于是就产生了包粽子和赛龙舟这些习俗。但是也有人 说,其实端午节在屈原以前就已经存在了。不管怎样,端午节的影响广泛。不只在中国,在日本、韩国和其他亚洲国家,人们也庆祝端午节。
Guānyú duānwǔ jié de qǐyuán yǒu hěnduō shuōfǎ, qízhōng, zuì yǒu yǐngxiǎng lì de yī zhǒng shuōfǎ shì: Duānwǔ jié shì jìniàn yī wèi gǔdài de àiguó shīrén, tā jiào qūyuán. Yīnwèi tā de guójiā mièwángle, tā hěn nánguò, suǒyǐ tiào jìn hé lǐ zìshā. Lǎobǎixìng wèile fángzhǐ hé lǐ de yú xiā pòhuài qūyuán de shītǐ, jiù zuòle nuòmǐ tuán rēng jìn hé lǐ. Tāmen huà lóngzhōu qūsàn hé lǐ de yú. Yúshì jiù chǎnshēngle bāo zòngzi hé sài lóngzhōu zhèxiē xísú. Dànshì yěyǒu rén shuō, qíshí duānwǔ jié zài qūyuán yǐqián jiù yǐjīng cúnzàile. Bùguǎn zěnyàng, duānwǔ jié de yǐngxiǎng guǎngfàn. Bùzhǐ zài zhōngguó, zài rìběn, hánguó hé qítā yàzhōu guójiā, rénmen yě qìngzhù duānwǔ jié.
Có rất nhiều cách lý giải liên quan đến nguồn gốc của tết Đoan Ngọ, trong đó, cách lý giải có ảnh hưởng nhất là: Ngày tết Đoan Ngọ là để kỷ niệm một nhà thơ yêu nước thời xưa, ông tên là Khuất Nguyên. Do quốc gia của ông bị suy vong, ông rất buồn đau, đã nhảy xuống sông tự tử. Người dân muốn tránh tôm cá hủy hoại thi thể của Khuất Nguyên, nên đã vò nếp gạo ném xuống sông. Họ chèo thuyền rồng xua lũ cá dưới sông. Vì thế đã có tập tục gói bánh và đua thuyền rồng. Thế nhưng cũng có thuyết nói rằng, thực ra tết Đoan Ngọ đã tồn tại trước thời của Khuất Nguyên. Dù thế nào đi nữa, thì tết Đoan Ngọ cũng ̣có ảnh hưởng lan rộng. Không chỉ ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Á khác, mọi người cũng khánh chúc tết Đoan Ngọ.
 
下面我就说说包粽子和赛龙舟:
Xiàmiàn wǒ jiù shuō shuō bāo zòngzi hé sài lóngzhōu:
Sau đây tôi xin nói vài điều về gói bánh ú và đua thuyền rồng:
 
粽子是煮熟的用竹叶包裹的糯米团。粽子有很多种馅:猪肉馅、蜜枣馅、豆沙馅等等。在不同的地方,粽子的形状也不一样。中国北方的粽子是长条形的,而南方的粽子则是三角锥形的。人们可以在家里自己包粽子,也可以去商店购买粽子。最有名的粽子是嘉兴的“五芳斋”粽子,很多人喜欢买来当做礼品送给亲朋好 友。赛龙舟是一项体育活动。龙舟,就是形状像龙的船。龙舟有20-30米长,每条船上约有30名水手。水手们的衣服都一样,动作也都一致。龙舟上还有人在 打鼓。每年端午节,各地都举行赛龙舟。赛龙舟的时候,有很多龙舟队参加,很多观众在岸边加油喝彩,场面非常热闹。
Zòngzi shì zhǔ shú de yòng zhú yè bāoguǒ de nuòmǐ tuán. Zòngzi yǒu hěnduō zhǒng xiàn: Zhūròu xiàn, mìzǎo xiàn, dòushā xiàn děng děng. Zài bùtóng dì dìfāng, zòngzi de xíngzhuàng yě bù yīyàng. Zhōngguó běifāng de zòngzi shì cháng tiáo xíng de, ér nánfāng de zòngzi zé shì sānjiǎo zhuī xíng de. Rénmen kěyǐ zài jiālǐ zìjǐ bāo zòngzi, yě kěyǐ qù shāngdiàn gòumǎi zòngzi. Zuì yǒumíng de zòngzi shì jiāxìng de “wǔ fāng zhāi” zòngzi, hěnduō rén xǐhuān mǎi lái dàngzuò lǐpǐn sòng gěi qīnpéng hǎoyǒu. Sài lóngzhōu shì yī xiàng tǐyù huódòng. Lóngzhōu, jiùshì xíngzhuàng xiàng lóng de chuán. Lóngzhōu yǒu 20-30 mǐ zhǎng, měi tiáo chuánshàng yuē yǒu 30 míng shuǐshǒu. Shuǐshǒumen de yīfú dōu yīyàng, dòngzuò yě dū yīzhì. Lóngzhōu shàng hái yǒurén zài dǎgǔ. Měinián duānwǔ jié, gèdì dōu jǔxíng sài lóngzhōu. Sài lóngzhōu de shíhòu, yǒu hěnduō lóngzhōu duì cānjiā, hěnduō guānzhòng zài àn biān jiāyóu hècǎi, chǎngmiàn fēicháng rènào.
Bánh ú là bánh gói gói bằng lá tre đã được nấu chín. Bánh ú có rất nhiều loại nhân: nhân thịt, nhân táo mật, nhân đậu,... Ở những địa phương khác nhau, hình dạng của bánh ú cũng không giống nhau. Bánh ú ở phương bắc Trung Quốc là hình dài, nhưng ở phương nam lại là hình tam giác. Mọi người có thể tự gói bánh ở nhà, cũng có thể ra tiệm mua bánh. Bánh ú nổi tiếng nhất là bánh ú “Ngũ phương trai” ờ Gia Hưng, nhiều người tin dùng mua làm quà biếu bạn bè thân hữu. Đua thuyền rồng là một hoạt động thể thao. Thuyền rồng là thuyền có hình rồng. Thuyền rồng có chiều dài khoảng 20 – 30 mét, mỗi thuyền có khoảng 30 tay chèo. Các tay chèo mặc đồng phục giống nhau, hảnh động nhất quán. Trên thuyền rồng còn có người đánh trống. Mỗi năm vào tết Đoan Ngọ, các vùng đều tổ chức đua thuyền rồng. Lúc đua thuyền rồng, có rất nhiều đội thuyền tham gia, nhiều người xem cổ vũ hò hét trên bờ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
 
在端午节,还有很多其他的习俗。比如,人们在门前挂一棵草或者一副神像;父母在孩子的手腕系上彩色的线,或者在他们的胸前挂上香囊。香囊就是包着草药的小布袋。这些都可以带来好运。
Zài duānwǔ jié, hái yǒu hěnduō qítā de xísú. Bǐrú, rénmen zài mén qián guà yī kē cǎo huòzhě yī fù shénxiàng; fùmǔ zài háizi de shǒuwàn xì shàng cǎisè de xiàn, huòzhě zài tāmen de xiōng qián guà shàng xiāng náng. Xiāng náng jiùshì bāozhe cǎoyào de xiǎo bùdài. Zhèxiē dōu kěyǐ dài lái hǎo yùn.
Vào tết Đoan Ngọ, còn có nhiều tập tục khác. Như là, mọi người treo một bó cỏ hoặc một bức hình thần linh trước nhà; cha mẹ buộc sợi chỉ màu trên cổ tay trẻ em, hoặc đeo một túi hương trước ngực của chúng. Túi hương là một túi nhỏ chứa thảo dược bên trong. Những thứ ấy sẽ mang lại may mắn.

TRUNG TAM TIENG TRUNG CHAT LUONG TAI HA NOI

Địa chỉ: Số 12, ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cấu Giấy, Hà Nội

Email: tiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline: 097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương