Giai đoạn phát triển của nền văn học Trung Quốc

18/09/2016 17:00
Để nhiều người phương Tây, văn học Trung Quốc vẫn là một đường may ẩn trong các tầng lớp nhân dân phong phú của văn hóa Trung Hoa.

Giới thiệu ngắn gọn

Để nhiều người phương Tây, văn học Trung Quốc vẫn là một đường may ẩn trong các tầng lớp nhân dân phong phú của văn hóa Trung Hoa. Như một vấn đề của thực tế, nó là một kho tàng của một số rất đáng kể của công trình rực rỡ và sâu sắc như mỗi triều đại, trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc, đã truyền lại di sản của mình về các sự kiện tuyệt vời và các công trình. Đối với 3500 năm, họ đã dệt một loạt các thể loại và hình thức bao gồm thơ, tiểu luận, tiểu thuyết và kịch; mỗi người theo cách riêng của mình phản ánh môi trường xã hội trong ngày của mình thông qua tinh thần cao của nghệ thuật. văn học Trung Quốc có giá trị riêng của mình và thị hiếu, truyền thống văn hóa đương kim riêng và hệ thống quan trọng riêng của mình về lý thuyết.
 
Bạn quan tâm>>>day tieng trung cap toc
 
Giai đoạn phát triển của nền văn học Trung Quốc
 
Thứ tự thời gian, nó có thể được chia thành bốn giai đoạn chính: cổ điển, hiện đại, đương đại và văn học hiện nay độ tuổi.

Văn học cổ điển

Nó đề cập đến thời gian sớm nhất và bao gồm các công trình từ ba ngàn năm trước đây đến cuối nhà Thanh (1644 - 1911), và là một sợi hầu như không gián đoạn lâu dài thay đổi triều đại. Được viết bằng một hình thức cổ xưa của ngôn ngữ đó là rất khác nhau từ Trung Quốc ngày nay, nó cần phải được nghiên cứu một cách cẩn thận để được hiểu. Kể từ khi nó được gần như luôn luôn phát triển dưới sự cai trị của chính quyền tập trung và thống nhất, nó được thấm nhuần tư tưởng của một nền văn hóa trong đó bao hàm chế độ nô lệ và một xã hội phong kiến. Nó được ngập tràn trong một môi trường khép kín mà hầu như không có bất kỳ liên kết thực sự với tôn giáo hay nhất của tất cả các tài liệu của văn hóa nước ngoài.
 
Giai đoạn phát triển của nền văn học Trung Quốc 2
 
Nó đề cập đến giai đoạn từ cuộc chiến tranh nha phiến năm 1840 đến tháng thứ tư Moverment vào năm 1919. Như các triều đại suy đồi của nhà Thanh không để truyền cảm hứng cho tâm trí của mọi người, các hình thức văn học đã không thay đổi; cho đến khi chiến tranh nha phiến năm 1840. Sau đó, họ hấp thụ tác động của tư tưởng phương Tây là người nước ngoài đổ vào Trung Quốc và thành lập các thuộc địa của họ. Tiểu thuyết, thơ ca và các công trình khác bắt đầu xuất hiện với một chủ đề yêu nước, một sự mặc khải của những tệ nạn xã hội.
 

Văn học đương đại

Nó kéo dài trong khoảng thời gian từ năm 1919 với nền tảng của hiện đại vào năm 1949 và đưa vào một sức sống mới, mặc dù thực tế rằng Trung Quốc đã ở trong ném của rô và thời gian phức tạp. Giai đoạn này là đặc biệt vì nó được đưa vào là một mới và sửa đổi ngôn ngữ văn học, hình thức, nội dung và kỹ năng cho phép nó phát triển thành một nghệ thuật độc lập và mở sẵn cho toàn xã hội. Nó gắn liền sự chú ý lớn đến cuộc sống của người dân và một tương lai với những khuynh hướng chính trị mạnh mẽ. Chịu ảnh hưởng của thủy triều của văn học thế giới, nó cung cấp thông tin liên lạc rộng và đáng yêu giữa người viết và người đọc.

Văn học hiện đại

Đó là điều mà đã phát triển kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân vào năm 1949. Trong thời gian này, có một bế tắc như một hệ quả của cuộc Cách mạng văn hóa kéo dài gần 10 năm. kỷ nguyên hiện đã quá lâu và bây giờ chúng tôi có một biến thuận lợi về các sự kiện và một số lượng lớn các nhà văn có trách nhiệm làm sâu sắc thêm các hình thức và nội dung văn học. Ngày nay văn học thịnh vượng. Là quốc gia Trung Quốc là một sự pha trộn chủng tộc của người Hán cùng với 55 nhóm dân tộc khác, văn học phản ánh điều này. Các nhóm dân tộc khác nhau đã góp phần rất lớn trong lĩnh vực này.
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương