Vẽ rắn thêm chân

16/06/2018 13:40
Luyện nghe tiếng Trung qua câu chuyện vẽ rắn thêm chân

Cùng luyện nghe tiếng Trung qua mẩu truyện Vẽ rắn thêm chân. Đây là câu chuyện thành ngữ ám chỉ những việc làm thừa thãi vô ích, không mang lại kết quả gì.

 

Xem thêm các bài luyện tập khác: Luyện nghe tiếng Trung qua những mẩu truyện ngắn

 

luyện nghe tiếng trung_vẽ rắn thêm chân_001

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương