Luyện nghe tiếng Trung: Ếch ngồi đáy giếng

22/04/2017 15:00
Luyện tập kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung qua truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương