Luyện nghe tiếng Trung: Thầy bói xem voi

11/04/2017 14:30
Luyện tập kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung qua truyện cười Thầy bói xem voi
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương