Luyện nghe tiếng Trung: Tái ông thất mã

09/05/2017 15:50
Cùng luyện tập và nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung qua mẩu truyện ngắn Tái ông thất mã
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương