Luyện nghe tiếng Trung: Mèo con câu cá

27/04/2017 15:20
Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung qua câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống Mèo con câu cá
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương