Luyện nghe tiếng Trung cơ bản: Người bạn nhỏ

02/05/2017 15:30
Cùng nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung qua câu chuyện đầy ý nghĩa về tình bạn mang tên Người bạn nhỏ
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương