Luyện nghe tiếng Trung: Sợi dây chuyền ngọc trai

06/05/2017 15:50
Cùng nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung qua câu chuyện đầy ý nghĩa về tình người Sợi dây chuyền ngọc trai
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương