Thi HSK

Từ vựng hsk 3 qua hình ảnh (phần 3)
Từ vựng hsk 3 qua hình ảnh (phần 3)
15/12/2017 09:00 18 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 600 từ vựng HSK-3 dành cho các bạn học tiếng Trung cơ bản phần 3
Từ vựng hsk 3 qua hình ảnh (phần 2)
Từ vựng hsk 3 qua hình ảnh (phần 2)
14/12/2017 10:20 35 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 600 từ vựng HSK-3 dành cho các bạn học tiếng Trung cơ bản phần 2
Từ vựng hsk 3 qua hình ảnh (phần 1)
Từ vựng hsk 3 qua hình ảnh (phần 1)
13/12/2017 16:20 47 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 600 từ vựng HSK 3 dành cho các bạn học tiếng Trung cơ bản
5000 từ vựng HSK-6
5000 từ vựng HSK-6
30/08/2017 16:10 767 xem 0 bình luận
Tổng hợp 5000 từ vựng HSK cấp 6 dành cho các bạn học tiếng Trung hoặc đang luyện thi HSK6. Tải miễn phí ngay
Từ vựng hsk2 (phần 10)
Từ vựng hsk2 (phần 10)
26/06/2017 03:40 84 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK 2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 10)
Từ vựng hsk2 (phần 9)
Từ vựng hsk2 (phần 9)
25/06/2017 03:30 39 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK 2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 9)
Từ vựng hsk2 (phần 8)
Từ vựng hsk2 (phần 8)
24/06/2017 03:20 33 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK 2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 8)
Từ vựng hsk2 (phần 7)
Từ vựng hsk2 (phần 7)
23/06/2017 03:10 32 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK 2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 7)
Từ vựng hsk2 (phần 6)
Từ vựng hsk2 (phần 6)
22/06/2017 03:00 30 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 6)
Từ vựng hsk2 (phần 5)
Từ vựng hsk2 (phần 5)
21/06/2017 04:50 26 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 5)
Từ vựng hsk2 (phần 4)
Từ vựng hsk2 (phần 4)
20/06/2017 04:40 41 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 4)
Từ vựng hsk2 (phần 3)
Từ vựng hsk2 (phần 3)
19/06/2017 10:30 38 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 3)
Từ vựng hsk2 (phần 2)
Từ vựng hsk2 (phần 2)
18/06/2017 16:40 30 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 2)
Từ vựng hsk2 (phần 1)
Từ vựng hsk2 (phần 1)
17/06/2017 16:30 67 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 1)
Từ vựng hsk1 (phần 10)
Từ vựng hsk1 (phần 10)
16/06/2017 15:40 33 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 10)
Từ vựng hsk1 (phần 9)
Từ vựng hsk1 (phần 9)
15/06/2017 15:30 22 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 9)
Từ vựng hsk1 (phần 8)
Từ vựng hsk1 (phần 8)
14/06/2017 15:30 33 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 8)
Từ vựng hsk1 (phần 7)
Từ vựng hsk1 (phần 7)
13/06/2017 15:20 28 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 7)
Từ vựng hsk1 (phần 6)
Từ vựng hsk1 (phần 6)
12/06/2017 16:30 38 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 6)
Từ vựng hsk1 (phần 5)
Từ vựng hsk1 (phần 5)
11/06/2017 16:20 29 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 5)