Thi HSK

5000 từ vựng HSK-6
5000 từ vựng HSK-6
30/08/2017 16:10 693 xem 0 bình luận
Tổng hợp 5000 từ vựng HSK cấp 6 dành cho các bạn học tiếng Trung hoặc đang luyện thi HSK6. Tải miễn phí ngay
Từ vựng hsk2 (phần 10)
Từ vựng hsk2 (phần 10)
26/06/2017 03:40 62 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK 2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 10)
Từ vựng hsk2 (phần 9)
Từ vựng hsk2 (phần 9)
25/06/2017 03:30 27 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK 2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 9)
Từ vựng hsk2 (phần 8)
Từ vựng hsk2 (phần 8)
24/06/2017 03:20 24 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK 2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 8)
Từ vựng hsk2 (phần 7)
Từ vựng hsk2 (phần 7)
23/06/2017 03:10 23 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK 2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 7)
Từ vựng hsk2 (phần 6)
Từ vựng hsk2 (phần 6)
22/06/2017 03:00 23 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 6)
Từ vựng hsk2 (phần 5)
Từ vựng hsk2 (phần 5)
21/06/2017 04:50 22 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 5)
Từ vựng hsk2 (phần 4)
Từ vựng hsk2 (phần 4)
20/06/2017 04:40 27 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 4)
Từ vựng hsk2 (phần 3)
Từ vựng hsk2 (phần 3)
19/06/2017 10:30 32 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 3)
Từ vựng hsk2 (phần 2)
Từ vựng hsk2 (phần 2)
18/06/2017 16:40 23 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 2)
Từ vựng hsk2 (phần 1)
Từ vựng hsk2 (phần 1)
17/06/2017 16:30 46 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 300 từ vựng HSK2 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 1)
Từ vựng hsk1 (phần 10)
Từ vựng hsk1 (phần 10)
16/06/2017 15:40 22 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 10)
Từ vựng hsk1 (phần 9)
Từ vựng hsk1 (phần 9)
15/06/2017 15:30 18 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 9)
Từ vựng hsk1 (phần 8)
Từ vựng hsk1 (phần 8)
14/06/2017 15:30 26 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 8)
Từ vựng hsk1 (phần 7)
Từ vựng hsk1 (phần 7)
13/06/2017 15:20 21 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 7)
Từ vựng hsk1 (phần 6)
Từ vựng hsk1 (phần 6)
12/06/2017 16:30 34 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 6)
Từ vựng hsk1 (phần 5)
Từ vựng hsk1 (phần 5)
11/06/2017 16:20 25 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 5)
Từ vựng hsk1 (phần 4)
Từ vựng hsk1 (phần 4)
10/06/2017 16:20 35 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 4)
Từ vựng hsk1 (phần 3)
Từ vựng hsk1 (phần 3)
09/06/2017 16:10 36 xem 0 bình luận
Tổng hợp các file hình ảnh của 150 từ vựng HSK1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản (phần 3)
2500 từ vựng HSK-5
2500 từ vựng HSK-5
06/06/2017 01:00 2.265 xem 0 bình luận
Tải miễn phí danh sách 2500 từ vựng HSK-5 kèm phiên âm và dịch tiếng Việt