Lịch thi TOCFL năm 2018 tại Việt Nam

03/03/2018 07:20
Tổng hợp lịch thi năng lực Hoa ngữ TOCFL năm 2018 tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Tiếng Trung Ánh Dương tổng hợp lịch thi dự kiến các kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL tại các miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Lịch thi này chỉ để tham khảo, chi tiết cụ thể các bạn hãy liên hệ trực tiếp Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại, địa chỉ và email trong các bảng bên dưới để có thông tin chính xác nhất nhé. 

MỚI: LỊCH THI TOCFL NĂM 2019

Tài liệu luyện thi TOCFL

 

1. Lịch thi TOCFL năm 2018 tại miền Bắc

 

考試日期

Ngày thi

報名日期

Thời gian đăng ký

考試項目

Loại hình thi

收費標準

Phí đăng ký

報名方式及聯絡方式

Hình thức đăng ký và Thông tin liên hệ

2018-01-20

2017-12-07

2017-12-20

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-02-10

2018-01-04

2018-01-09

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-02-24

2018-01-04

2018-01-24

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-03-10

2018-01-24

2018-02-10

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-04-21

2018-02-26

2018-03-21

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-05-19

2018-03-26

2018-04-19

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-06-16

2018-04-23

2018-05-16

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459

Email: tweduvn@gmail.com

2018-07-21

2018-05-25

2018-06-21

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-08-18

2018-06-25

2018-07-18

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 

Email: tweduvn@gmail.com

2018-09-15

2018-07-23

2018-08-15

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-10-20

2018-08-27

2018-09-20

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-11-17

2018-09-24

2018-10-17

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

2018-12-22

2018-10-29

2018-11-22

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

線上報考/駐越南代表處教育組

Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459 
Email: tweduvn@gmail.com

 

 

Tải file pdf lịch thi TOCFL năm 2018 khu vực miền Bắc tại link:

https://drive.google.com/open?id=1_7uoFndeB1_lQ2_nT5TayE4Mw8i9ZQXQ

 

2. Lịch thi TOCFL năm 2018 tại miền Trung và miền Nam

考試日期

Ngày thi

報名日期

Thời gian ghi danh

考試地點

Địa điểm thi

考試項目

Loại hình thi

收費標準

Phí ghi danh

報名地址及聯絡方式

Thông tin liên hệ ghi danh

09/01/2018

30/11/2017

 至

9/12/2017

同塔大學

Đại học Đồng Tháp

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

同塔大學

Đại học Đồng Tháp

2018/01/20

2018/12/02

2018/12/20

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

駐胡志明市辦事處教育組

Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Tel: 028-38349160 ext 2202-2204

Add: 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

2018/03/11

2018/01/11

2018/02/11

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

駐胡志明市辦事處教育組

Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Tel: 028-38349160 ext 2202-2204

Add: 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

2018/04/01

2018/02/01

2018/03/01

越南芽莊大學

Đại học Nha Trang

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

Phỏng Đào tạo-Trường Đại học Nha Trang

Điện thoại: 0258.3831148

Hoặc 0905.398699 Thầy Phương

0905840409 Cô Châu

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

2018/04/08

2018/02/08

2018/03/08

越南胡志明市師範大學

Đại học Sư phạm TPHCM

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

胡志明市師範大學考試質量保證試室

A202,  A大樓

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, phòng A202, tòa nhà A

Trường Đại học Sư phạm TPHCM

280 An Dương Vương, quận 5, TPHCM

Thầy Nhã

028-38352020 ext 147

tocfl.dhsp@gmail.com

2018/04/15

2018/02/15

2018/03/15

越南峴港外國語大學

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

峴港外國語大學中文系

Khoa tiếng Trung-Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

0236-3699326

Email: china@ufl.udn.vn 

131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng 

2018/05/20

2018/03/20

2018/04/20

越南大勒大學

Đại học Đà Lạt

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

大勒大學外語系

Khoa Ngoại ngữ-Trường Đại học Đà Lạt

Emailkhoangoaingu@dlu.edu.vn

Tel:0633. 834.048

Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương

2018/06/24

2018/04/24

2018/05/24

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

駐胡志明市辦事處教育組

Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Tel: 028-38349160 ext 2202-2204

Add: 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

2018/07/08

2018/05/08

2018/06/08

越南肯特華語中心
Trường Bổ túc Hoa ngữ Cần Thơ

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

肯特華語學校

Trường Bổ túc Hoa ngữ Cần Thơ

Cô Mộc Liên: 07103.830451, 0919.306.838

56 Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ

2018/10/28

2018/08/28

2018/09/28

越南峴港外國語大學

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

峴港外國語大學中文系

Khoa tiếng Trung-Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

0236-3699326

Email: china@ufl.udn.vn 

131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng 

2018/11/04

2018/09/04

2018/10/04

越南胡志明市師範大學

Đại học Sư phạm TPHCM

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

胡志明市師範大學考試質量保證試室

A202,  A大樓

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, phòng A202, tòa nhà A

Trường Đại học Sư phạm TPHCM

280 An Dương Vương, quận 5, TPHCM

Thầy Nhã

028-38352020 ext 147

tocfl.dhsp@gmail.com

2018/12/16

2018/10/16

2018/11/16

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000

駐胡志明市辦事處教育組

Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Tel: 028-38349160 ext 2202-2204

Add: 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

 

 

Tải file pdf lịch thi TOCFL năm 2018 khu vực miền Trung và miền Nam tại link:

https://drive.google.com/open?id=1xeYFKdBNKAk81jP5hVlqFvL6Lv2RvFUK

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương