Tài liệu luyện thi TOCFL - Đề thi TOCFL mẫu

02/03/2018 06:20
Tổng hợp tài luyện luyên thi TOCFL và các đề thi TOCFL mẫu dành cho các bạn ôn thi năng lực Hoa ngữ

tài liệu luyện thi tocfl

 

Tài liệu luyện thi TOCFL

 

Tiếng Trung Ánh Dương tổng hợp những tài liệu sưu tầm được để ôn luyện cho các kỳ thi năng lực tiếng Trung TOCFL. Để hiểu thêm TOCFL là gì, có mấy cấp độ của kỳ TOCFL, các bạn tham khảo thêm bài viết:

https://tiengtrunganhduong.com/tocfl-la-gi-tim-hieu-ve-ky-thi-nang-luc-hoa-ngu-tocfl.htm

 

Tài liệu TOCFL Band A đọc hiểu

https://drive.google.com/open?id=12Ks7UtJkJmvh2pFkAd67uwaQmLQcEWih

 

Tài liệu TOCFL Band A Nghe hiểu

https://drive.google.com/open?id=1S7L9lMsghEjQUS1KEjHPQOeRUZ9tYAP5

 

Tài liệu TOCFL Band B đọc hiểu

https://drive.google.com/open?id=1_WATlaNk7gsxmFcDjV47RRZeflsCS-41

 

Tài liệu TOCFL Band B Nghe hiểu

https://drive.google.com/open?id=1w7h8mfokYOZdOCMUhrJxmbJvcaKRFqcA

 

Tài liệu TOCFL Band C đọc hiểu

https://drive.google.com/open?id=1AyIqrlYL3_1So6tmPMzkTySUBSk36YhK

 

Tài liệu TOCFL Band C Nghe hiểu

https://drive.google.com/open?id=1rMlEQ3fkd3D_I-H5bh5VQxMo68F1RFRJ

 

Tài liệu luyện tập từ vựng TOCFL

FILE PDF (CẤP 1-5)

https://drive.google.com/open?id=1g9QQ0pQ_QRYe308k7Ki67Ms3bw4lBJo2

 

FILE MP3

Cấp 1:

https://drive.google.com/open?id=1D2lf19enbL3dy_iIzjRujd1w2s1fK3as

 

Cấp 2:

https://drive.google.com/open?id=1ov5Qlw5CrcdEWG8piAqf9BcinAJ3ZHtw

 

Cấp 3:

https://drive.google.com/open?id=1phmOw2HbB6_d21CVNKn08Eb3eCQXWSrE

 

Cấp 4:

https://drive.google.com/open?id=1u0fUYpBASdTtJCtguqI0UZqpJRPaKVNz

 

Cấp 5:

https://drive.google.com/open?id=1Fx_WveTEnRmZEaQ8Q2_iJI9VTV8bHZK1

 

 

Các đề thi TOCFL mẫu

Đề thi TOCFL Cấp 1:

https://drive.google.com/open?id=1XScyDE8KgfLPc03qkjXrNw3B5DU9pagB

 

Đề thi TOCFL Cấp 2:

https://drive.google.com/open?id=1fezrpC-Yy_4UnKahKgDRj-kgM1UlWV83

 

Đề thi TOCFL Cấp 3:

https://drive.google.com/open?id=1LC_djx7WhfMF36urWPg3Ewl-XOraTNDb

 

Đề thi TOCFL Cấp 4:

https://drive.google.com/open?id=1Xmqf6FDVq3uZt34Zd_rcPtpoHO6Ue0Tg

 

Đề thi TOCFL Cấp 5:

https://drive.google.com/open?id=1EqUf1w1K22yELEKOYf4XQCJgdosK7K-N

 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương