Phân biệt 忽然 Hūrán và 突然 túrán trong tiếng Trung

17/05/2019 07:30
Trong tiếng Trung 忽然 Hūrán và 突然 túrán đều có nghĩa là bỗng nhiên, đột nhiên. Tuy nhiên cách sử dụng của hai từ này lại không hoàn toàn giống nhau

phân biệt 忽然 Hūrán và 突然 túrán

Phân biệt 忽然 Hūrán và 突然 túrán

Trong tiếng Trung “忽然 Hūrán” và “突然 túrán” đều có nghĩa là bỗng nhiên, đột nhiên. Tuy nhiên cách sử dụng của hai từ này lại không hoàn toàn giống nhau. Trong bài học hôm nay mời các bạn cùng tiếng Trung Ánh Dương học cách sử dụng và phân biệt hai từ tiếng Trung 忽然 Hūrán và 突然 túrán này nhé.

1. Giống nhau

Hai từ này đều có thể làm phó từ, có thể đứng trước động từ, tính từ,  hoặc 1 phân câu. Lưu ý, nếu trong câu có các phó từ như , 非常, 有点, 就 …. thì “忽然 Hūrán” và “突然 túrán” phải đặt trước các phó từ này. Ví dụ:

“忽然” / “突然”   + (很, 非常, 有点, 就) + động từ + thành phần khác

他正要出去, 突然/忽然下起了大雨。 
Tā zhèng yào chūqù, túrán/hūrán xià qǐle dàyǔ.
Anh ấy đang định ra ngoài thì đột nhiên mưa to.

我突然非常想家。
Wǒ tūrán fēicháng xiǎng jiā.
Tôi đột nhiên nhớ nhà vô cùng.

他突然就跑进来了。
Tā tūrán jiù pǎo jìnláile 
Anh ấy đột nhiên liền chạy vào trong.

今天天气突然/忽然热起来
Jīntiān tiānqì túrán/hūrán rè qǐláile.
Hôm nay thời tiết bỗng nhiên trở lạnh.

当时我正开车去上班, 突然/忽然一辆大卡 车 闯 了红灯.
Dāngshí wǒ zhèng kāichē qù shàngbān, túrán yī liàng dà kǎchē chuǎngle hóng dēng.
Lúc đó tôi đang lái xe đi làm, đột nhiên một  chiếc xe tải vượt đèn đỏ.

 2. Khác nhau

- 忽然 Hūrán: đột nhiên, bỗng nhiên
Chỉ có thể làm phó từ, có thể đứng trước tính từ, động từ, cụm động từ, một phân câu. 

Ví dụ
我忽然非常想回家看父母。(Wǒ hūrán fēicháng xiǎng huí jiā kàn fùmǔ) √
Tôi bỗng nhiên vô cùng muốn về nhà thăm bố mẹ

公交车忽然停了下来, 原来是红灯亮了
Gōngjiāo chē hūrán tíngle xiàlái, yuánlái shì hóng dēng liàngle
Xe buýt đột nhiên dừng lại, hóa ra là đèn đỏ.

- 突然 túrán: đột nhiên, bỗng nhiên
Vừa làm phó từ, vừa là tính từ, nên 突然 được vận dụng linh hoạt hơn trong câu. 

a. 突然 khi làm phó từ, cũng giống như 忽然 có thể đứng trươc động từ, tính từ, một phân câu, ví dụ: 

我正在看电视, 突然停电了。
Wǒ zhèngzài kàn diànshì, túrán tíngdiànle.
Tôi đang xem ti vi thì đột nhiên mất điện.

我正在家里看书, 突然电话响起来了。
Wǒ zhèngzài jiālǐ kànshū, túrán diànhuà xiǎng qǐláile. 
Tôi đang đọc sách trong nhà thì đột nhiên điện thoại kêu lên.

b. 突然 khi làm tính từ có thể đứng sau các phó tử như 很, 非常, 有点, 不….. Trong trường hợp này thì 忽然 không thể thay thế được, Ví dụ: 

这个事情有点突然。( câu này không thể nói là 有点忽然)
Zhège shìqíng hěn tūrán.
Chuyện này hơi đột ngột.

他来得很突然。
Tā láidé hěn túrán.
Anh ấy tới rất đột ngột.

c. 突然 khi làm tính từ có thể làm định ngữ để bổ nghĩa cho danh từ, trong trường hợp này thì 忽然 không thể thay thế được, ví dụ: 

这个突然的消息让人很意外。( câu này không thể  nói 忽然的消息)
Zhège tūrán de xiāoxī ràng rén hěn yìwài.
Tin tức đột ngột này khiến mọi người bất ngờ.

这只是突然的想法。
Zhè zhǐshì túrán de xiǎngfǎ.
Đây chỉ là ý tưởng đột ngột thôi.

Các bạn thân mến như vậy sau bài học này các bạn đã nắm vững được cách sử dụng cũng như điểm gống và khác nhau của hai từ “忽然 Hūrán” và “突然 túrán” trong tiếng Trung. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung!

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương