Học 214 bộ thủ tiếng Trung Quốc: Bộ Chuy

16/02/2019 02:50
Tìm hiểu về bộ Chuy trong tiếng Trung và cách sử dụng bộ thủ Chuy trong nói và viết

Học 214 bộ thủ tiếng Trung Quốc: Bộ Chuy

Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài viết về các bộ thủ thường dùng trong 214 bộ thủ tiếng Trung. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về bộ Chuy và cách sử dụng bộ thủ Chuy trong tiếng Trung

Xem thêm bài học về các bộ thủ: Bộ TẩuBộ TúcBộ Kim

Bộ thủ:  隹 (Dạng phồn thể:  隹)
Số nét: 8 nét
Cách đọc


Hán Việt: Chuy
Ý nghĩa: Giống chim đuôi ngắn
Vị trí của bộ: có thể đứng bên phải và bên dưới 
Cách viết:

Bộ Chuy tiếng Trung
 

Từ đơn có chứa bộ thủ Chuy: 

难 (nán): khó, 
集 (jí): tập (phim) tụ tập, 
雅 (yǎ): nhã, thanh nhã, 
雕 (diāo): điêu khắc ,
谁 (shuí): ai ,
准 (zhǔn): chuẩn ,
推 (tuī): đẩy, chối, thoái thác, khước từ, trì hoãn ,
焦 (jiāo): cháy sém ,。。。

Từ ghép có chứa bộ thủ Chuy:  

雕刻 /diāo kè/: điêu khắc,
收集 /shōu jí/: sưu tầm,
困难 /kùn nán/: khó khăn,
英雄 /yīng xióng/: anh hùng,
患难 /huàn nàn/: họan nạn,
孔雀 /kǒng què/: khổng tước, con công,
雇佣 /gù yōng/: thuê, mướn,
雇主 /gù zhǔ/: chủ thuê, người sử dụng lao động,
集中 /jí zhōng/: tập trung,
雄性 /xióng xìng/: giống đực,
优雅 /yōu yǎ/: ưu nhã, thanh nhã,
推辞 /tuī cí/: từ chối, khước từ, chối từ,
准备 /zhǔn bèi/: chuẩn bị,
准确 /zhǔn què/: chuẩn xác,
标准 /biāo zhǔn/: tiêu chuẩn,
幼稚 /yòu zhì/: ấu trĩ,
售货员 /shòu huò yuán/: nhan viên bán hàng,
摊主 /tān zhǔ/: chủ tiệm,
推销员 /tuī xiāo yuán/: nhân viên bán hàng, nhân viên chào hàng,
焦点 /jiāo diǎn/: tiêu điểm,
集合 /jí hé/: tập hợp,
销售 /xiāo shòu/: tiêu thụ, 。。。 
    
Ví dụ mẫu câu sử dụng từ có chứa bộ Chuy: 

- 当你困难的时候谁在你身边?
/dāng nǐ kùnnán de shí hòu shuí zài nǐ shēn biān /
Khi cậu gặp khó khăn thì ai ở bên cạnh cậu? 

- 他喜欢收集邮票。
 /tā xǐ huān shōují yóupiào /
Anh ấy thích sưu tầm tem. 

- 你最想跟谁在一起?
/nǐ zuì xiǎng gēn shuí zài yī qǐ /
Cậu muốn ở bên cạnh ai nhất?

- 他的普通话不标准。
/tā de pǔ tōng huà bù biāozhǔn /
Tiếng phổ thông của anh ấy không chuẩn. 

- 他的预算数字十分准确! 服了!
/tā de yùsuàn shùzi  shí fēn zhǔn què !   fú le/
Con số mà anh ấy dự tính vô cùng chính xác! Phục luôn! 

- 患难时才知道谁才是自己的真正朋友。
 /huàn nàn shí cái zhīdào shuí cái shì zìjǐ de zhēn zhèng péngyou /
Lúc hoạn nạn mới biết ai mới thực sự là bạn của mình. 

- 你上课时要精神要集中一点,听老师讲课哦!
 /nǐ shàngkè shí jīngshén yào jí zhōng yī diǎn, tīng lǎoshī jiǎng kè ó /
Cậu lúc lên lớp thì tập trung tinh thần một chút, nghe cô giáo giảng bài đó!

- 我吸引了雇主的注意力,并激起他的好奇心。
 /wǒ xī yǐn le gù zhǔ de zhù yì lì, bìng jī qǐ tā de hàoqí xīn /
Tôi thu hút được sự chú ý của ông chủ, và kích thích được sự tò mò của ông ấy. 

- 说好了八点在学校门口集合,现在八点半了一个人也没见到!
 /shuō hǎo le bā diǎn zài xuéxiào mén kǒu jí hé, xiàn zài bā diǎn bàn le yí gè rén yě méi jiàn dào /
Đã nói là 8 giờ tập hợp tại cổng trường, giờ 8 rưỡi rồi vẫn chưa nhìn thấy một người nào! 

- 他最近在忙准备婚礼。
 /tā zuìjìn zài máng zhǔnbèi hūn lǐ /
Dạo này cậu ấy đang bận chuẩn bị hôn lễ. 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương