Những câu đáp lại bằng tiếng Trung thông dụng

12/05/2019 15:30
60 câu khẩu ngữ tiếng Trung cơ bản và thông dụng nhất sử dụng để đáp lại trong đối thoại tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

câu đáp thường dùng trong tiếng trung

Những câu đáp lại bằng tiếng Trung thông dụng

Trong những tình huống giao tiếp tiếng Trung hàng ngày chúng ta thường xuyên phải nói những lời đáp lại với người đối diện. Đó có thể là những lời cảm ơn, những câu trả lời cho một câu hỏi hay đơn giản chỉ là biểu thị bạn đồng ý. Trong bài học tiếng Trung ngày hôm nay, Tiếng Trung Ánh Dương giới thiệu tới các bạn những câu khẩu ngữ tiếng Trung cơ bản và thông dụng được sử dụng để đáp lại trong đối thoại hàng ngày. 

10 bài học tiếng Trung cơ bản nhất
100 cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung
Cách đặt câu hỏi tiếng Trung

好 Hǎo: Vâng, được
好的 hǎo de: được, ok
好吧 hǎo ba: được, ok
不行 bùxíng: không được
可以 kěyǐ: có thể
不可以 bù kěyǐ: không được
有 Yǒu: Có
没有 méiyǒu: Không có
在 zài: có
不在 bùzài: không  ở đó
是 shì: Đúng, phải
不是 búshì: không phải
对 Duì: Đúng
不对 bùduì: Không đúng
去 qù: có đi
不去 bù qù: Không đi
喜欢 Xǐhuān: thích


不喜欢 bù xǐhuān: không thích
可不是 kě bùshì: Chẳng phải à
千真万确 Qiānzhēn wàn què: hoàn toàn chính xác
我很忙 Wǒ hěn máng: Tôi rất bận
我不忙 wǒ bù máng: tôi không bận 
我不太忙 wǒ bù tài máng: tôi không bận lắm
我有空 wǒ yǒu kòng: tôi rảnh
有空 wǒ méiyǒu kòng: tôi không rảnh
我知道 Wǒ zhīdào: Tôi biết
我不知道 wǒ bù zhīdào: Tôi không biết
我会一点 wǒ huì yīdiǎn: Tôi biết 1 chút
是,我会 shì, wǒ huì de: vâng tôi biết
我不会 wǒ bù huì: tô không biết
我懂 wǒ dǒng: tôi hiểu
我不懂 wǒ bù dǒng: tôi không hiểu
我不明白 wǒ bù míngbái: tôi không hiểu
我记得 Wǒ jìdé zhè: Tôi nhớ
我忘了 wǒ wàngle: Tôi quên rồi
这就是了 jiùshìle: chính là nó
我就是 wǒ jiùshì: vâng là tôi
好久不见了 Hǎojiǔ bù jiànle: Lâu rồi không gặp 
我很好,谢谢你 wǒ hěn hǎo, xièxiè nǐ: tôi rất khỏe, cảm ơn anh
好的,请随便 hǎo de, qǐng suíbiàn: vâng, mời tự nhiên
我要一杯啤酒 wǒ yào yībēi píjiǔ: tôi muốn một cố bia
不必介意 bùbì jièyì: không cần để bụng
哪里哪里 nǎlǐ nǎlǐ: đâu có
哪儿的话 Nǎr dehuà: Đâu có như vậy
我不能帮助你 wǒ bùnéng bāngzhù nǐ: tôi không thể giúp anh
没问题 Méi wèntí: không vấn đề
不客气 bù kèqì: Đừng khách sáo
不用谢 bùyòng xiè: Không cần cảm ơn
没关系 méiguānxì: không có gì
没什么 méishénme: không có gì
太棒 Tài bàngle: Tuyệt quá!
太好了 tài hǎole: tốt quá!
真糟糕 zhēn zāogāo: thật tồi tệ
你真笨 nǐ zhēn bèn: Bạn ngốc thật
你错了 nǐ cuòle: bạn sai rồi
这是我的 zhè shì wǒ de: đây là của tôi 
两分钟前 liǎng fēnzhōng qián: hai phút trước
一个小时 yīgè xiǎoshí: Một tiếng
太晚了 Tài wǎnle: muộn quá
还早了 hái zǎole: còn sớm
我刚刚到的 wǒ gānggāng dào de: Tôi vừa mới tới
那是我想要的 nà shì wǒ xiǎng yào de: đó là điều tôi muốn
我会通知你的 wǒ huì tōngzhī nǐ de: Tôi sẽ thông báo cho anh

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương