Các cách nói so sánh trong tiếng Trung

05/05/2019 15:30
Các câu so sánh được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Trung. Việc sử dụng câu so sánh sẽ giúp bạn gây được ấn tượng trong giao tiếp về khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình

Các cách nói so sánh trong tiếng Trung

Các cách nói so sánh trong tiếng Trung

Các câu so sánh được sử dụng rất thông dụng và phổ biến trong tiếng Trung. Việc sử dụng câu so sánh sẽ giúp bạn gây được ấn tượng trong giao tiếp về khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Hãy cùng Tiếng Trung Ánh Dương tìm hiểu và nắm vững cách dùng của các câu so sánh trong tiếng Trung như câu so sánh ngang bằng, tương đồng, câu so sánh hơn kém, khác biệt qua bài học ngày hôm nay nhé!

Tiếng Trung cho người mới học

1. So sánh ngang bằng, tương đồng

- A + 跟(像、和、同/与) + B+一样/相同/差不多+(tính từ/động từ): mức độ của A và B ngang bằng hoặc xấp xỉ nhau

Ví dụ:
+ 我跟爸爸一样爱读书 /wǒ gēn bàba yí yàng ài dú shū/: tôi thích đọc sách giống bố
+ 你的想法和我一样 /nǐ de xiǎng fǎ hé wǒ yí yàng/: cách nghĩ của cậu và tôi giống nhau
+ 我的意见与他的观点相同/wǒ de yì jiàn yǔ tā de guān diǎn xiāng tóng/: ý kiến của tôi và quan điểm của anh ấy giống nhau 
+ 他今天起得很早, 同平时一样/ tā jīn tiān qǐ dé hěn zǎo, tóng píng shí yí yàng/: hôm nay anh ấy dậy rất sớm, giống như mọi ngày.
+ 我跟爸爸一样高/wǒ gēn bàba yí yàng gāo/: tôi cao bằng bố
+ 我的收入和你差不多/wǒ de shōu rù hé nǐ chà bú duō/: thu nhập của tôi cũng xấp xỉ cậu 
 
Ghi chú: Có thể thêm các phó từ chỉ mức độ ở trước 一样/相同完全一样 /wán quán yí yàng/: hoàn toàn giống nhau, 完全相同 /wán quán xiāng tóng/: hoàn toàn giống, hoàn toàn tương đồng, 几乎一样/ jī hū yí yàng/: gần như giống nhau, 几乎相同 /jī hū xiāng tong/: gần như giống nhau, gần như tương đồng, 绝对相同 /juéduì xiāngtóng/: hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên không thể nói: “很一样” hěn yí yàng/: rất giống nhau、“非常一样” / fēi cháng yí yàng/: cực kì giống nhau、“最一样” / zuì yí yàng/: giống nhất。

VD: 他的答案跟我完全一样!/ tā de dá àn gēn wǒ wán quán yí yàng/: đáp án của anh ấy hoàn toàn giống của tôi ! 

- A 像B: A giống B

VD:
+ 这孩子的眼睛像他妈妈:/zhè háizi de yǎnjīng xiàng tā māma/: đôi mắt của đứa bé này giống mẹ nó.

Ghi chú: có thể thêm các phó từ chỉ mức độ vào trước 像 để nhấn mạnh sự giống nhau hoặc tương đồng, 很像/hěn xiàng/: rất giống, 像 /hǎo xiàng/: rất giống, 有点像 /yǒu diǎn xiàng/: có chút giống, 非常像 / fēi cháng xiàng/: cực kì giống, 真像 / zhēn xiàng/: thật giống。

VD:
+你女儿长得非常像你: /nǐ nǚ ér zhǎng dé fēi cháng xiàng nǐ /: con gái cậu giống cậu thật đấy!
+你真像你妈啊!/nǐ zhēn xiàng nǐ mā ā/: cậu giống mẹ cậu thật đấy! 
+ 你的性格很像你爸爸: /nǐ de xìng gé hěn xiàng nǐ bàba/: tính cách của cậu rất giống bố cậu

- 像。。。似的: /xiàng 。 。 。 sì de/: giống…. 

VD:
+ 她的眼睛很美, 像能说话似的: /tā de yǎn jīng hěn měi, xiàng néng shuō huà sì de/: đôi mắt của cô ấy rất đẹp, giống như biết nói vậy
+ 她长得十分美丽, 像小仙女下凡似的: /tā zhǎng dé shí fēn měi lì, xiàng xiǎo xiān nǚ xià fán sì de/: cô ấy rất xinh đẹp, giống như tiểu tiên nữ hạ phàm.


- 像。。。一般: / xiàng 。 。 。 yī bān/: giống như….

VD:
+ 母爱像太阳一般温暖: /mǔ ài xiàng tài yáng yī bān wēn nuǎn/: tình mẹ ấm áp giống như ánh mặt trời
+ 她的心像被撕裂了一般: / tā de xīn xiàng bèi sī liè le yī bān/: trái tim cô ấy như bị xé nát

- 。。。等于。。。: /děng yú/: bằng với

VD:
+ 别让你的努力等于零: /bié ràng nǐ de nǔ lì děng yú líng/: đừng để nỗ lưc của bạn trở thành con số không.

- 。。。相当于。。。: /xiāng dāng yú /: tương đương với  

VD;
+去美国旅行一次相当于她两年的工资:/qù měi guó lǚ xíng yí cì xiāng dāng yú tā liǎng nián de gōng zī/: một lần du lịch Mĩ tương đương với tiền lương trong vòng hai năm của anh ấy.

+ 善良是不是相当于好欺负?/shàn liáng shì bú shì xiāng dāng yú hǎo qīfu/: hiền lành không có nghĩa là dễ bắt nạt 

- A有B(这么/那么)+ tính từ: biểu thị A đạt đến mức của B
  
Vd:
+ 她又你这么漂亮吗?/tā yòu nǐ zhè me piāoliang ma/: cô ấy có đẹp như cậu không? 
+ 苹果有葡萄那么贵吗?/píng guǒ yǒu pútao nà me guì ma/: nho có đắt như táo không ? 

Bạn đang băn khoăn chưa biết nên chọn học tiếng Trung ở đâu tốt và uy tín tại Hà Nội? Các bạn có thể tham khảo thông tin về các khóa học tiếng Trung cơ bản và nâng cao ĐÂY. Bạn cũng có thể để lại số điện thoại chúng tôi liên hệ và tư vấn cho bạn những khóa học tiếng Trung phù hợp nhất. Tiếng Trung Ánh Dương liên tục mở các khóa học tiếng Trung giao tiếp để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các bạn. 

2. So sánh hơn kém, khác biệt, không ngang bằng:

- A 跟/与/和/同。。。不一样/不相同/不同:

• Ghi chú: Có thể thêm các phó từ chỉ mức độ ở trước 不一样/不相同 / 不同 完全不一样 / wán quán bù yí yàng/: hoàn toàn không giống nhau, 有点不一样 / yǒu diǎn bù yí yàng/: có chút không giống nhau, có chút khác nhau, 有所不同/ yǒu suǒ bù tóng/: có điểm khác biệt,完全不同/ wán quán bù tóng/: hoàn toàn không giống, 有些不同/ yǒu xiē bù tóng/: có chút không giống, có chút khác,大不相同/ dà bù xiāng tóng /:khác biệt rất lớn, rất khác nhau, 绝不相同/ jué bù xiāng tóng/: tuyệt đối không giống nhau,。。。  

VD:
+ 我和她不一样: /wǒ hé tā bù yí yàng/: em và cô ấy không giống nhau
+ 王老师讲课的方法跟别的老师有些不同: / wáng lǎo shī jiǎng kè de fāng fǎ gēn bié de lǎo shī yǒu xiē bù tóng/: phương pháp giảng bài của thầy Vương có hơi khác so với các thầy cô khác
+ 他变得跟以前完全不一样:/ tā biàn dé gēn yǐ qián wán quán bù yí yàng/:anh ấy trở nên hoàn toàn khác so với trước. 

- A比B + tính từ: A so với B

VD:
+ 小狗比小猫大:/xiǎo gǒu bǐ xiǎo māo dà/: chó to hơn mèo
+ 小王比我高:/ xiǎo wáng bǐ wǒ gāo/: Tiểu Vương cao hơn tôi

Ghi chú:nếu vị ngữ là tính từ thì trước tính từ không được thêm các phó từ như “很/ hěn/: rất, 真/ zhēn/: thật, rất,非常/ fēi cháng/: vô cùng,。。.”

VD:
+ 苹果比香蕉好吃/ píng guǒ bǐ xiāng jiāo hǎo chī  /: táo ngon hơn chuối, không được nói苹果比香蕉很好吃/ píng guǒ bǐ xiāng jiāo hěn hǎo chī/

- A比B+ V+O
  
VD:
+他比我喜欢读书:/tā bǐ wǒ xǐ huān dú shū/: cậu ấy thích đọc sách hơn tôi
+ 他比我爱说话:/ tā bǐ wǒ ài shuō huà/: cậu ấy nói nhiều hơn tôi

Ghi chú:Nếu như động từ mang theo bổ ngữ trạng thái thì比 có thể đặt trước động từ hoặc cũng có thể đặt trước bổ ngữ.

VD :  
+ 他长得比我帅/他比我长得帅: /tā zhǎng dé bǐ wǒ shuài / tā bǐ wǒ zhǎng dé shuài/: Cậu ấy đẹp trai hơn tôi. 
+ 他比我起得早/他起得比我早:/ tā bǐ wǒ qǐ dé zǎo / tā qǐ dé bǐ wǒ zǎo/: Cậu ấy dậy sớm hơn tôi 

• Có thể dùng “一点儿,一些,多,多了,得多” vào sau để nhấn mạnh mức độ khác biệt: A比B+形容词/动词+(一些/一点儿/得多/多了/多)
  
VD:
+ 今天比昨天冷得多:/jīn tiān bǐ zuó tiān lěng dé duō/: hôm nay lạnh hơn hôm qua 
+ 这次考试比上次难多了:/zhè cì kǎo shì bǐ shàng cì nán duō le/: lần này thi khó hơn lần trước
+ 他做得比我好一点儿:/ tā zuò dé bǐ wǒ hǎo yī diǎnr/: anh ấy làm tốt hơn tôi
+ 大学的学费比高中的贵一些:/  dà xué de xué fèi bǐ gāo zhōng de guì yī xiē/: học phí đại học đắt hơn học phí cấp 3 một chút

-  Dạng phủ định của 比: A比B+C B没有A+C  

VD:
+ 糖果比巧克力甜/ táng guǒ bǐ qiǎo kè lì tián/: kẹo ngọt hơn socola 巧克力没有糖果甜 / qiǎo kè lì méi yǒu táng guǒ tián /: socola không ngọt bằng kẹo
+ 他比我胖/ tā bǐ wǒ pàng /: anh ấy béo hơn tôi我没有他胖/ wǒ méi yǒu tā pàng /: tôi không béo bằng anh ấy
+妈妈做的饭比爸爸做的饭好吃的多/ māma zuò de fàn bǐ bàba zuò de fàn hǎo chī de duō /: cơm mẹ nấu ngon hơn cơm bố nấu 爸爸做的饭没有比妈妈做的饭好吃/ bàba zuò de fàn méi yǒu bǐ māma zuò de fàn hǎo chī/:  cơm bố nấu không ngon bằng cơm mẹ nấu

- A 不比B V/Adj: chỉ dùng để phủ định hoặc phản bác lời đối phương

VD:
+ A:我觉得你汉语说得比他好一些 / wǒ jué dé nǐ hàn yǔ shuō dé bǐ tā hǎo yī xiē/: Tôi thấy cậu nói tiếng Trung tốt hơn cậu ấy 
B: 我汉语说得不比他好。/  wǒ hàn yǔ shuō dé bù bǐ tā hǎo/: Tôi nói tiếng Trung không tốt bằng cậu ấy

+ A: 今天比昨天热 /jīn tiān bǐ zuó tiān rè/:  Hôm nay nóng hơn hôm qua 
B: 今天不比昨天热, 今天还有风呢!/ jīn tiān bù bǐ zuó tiān rè, jīn tiān hái yǒu fēng ne/: Hôm nay không nóng bằng hôm qua, hôm nay còn có gió nữa! 

- A有B(这么/那么)+ tính từ:  biểu thị A đạt đến mức của B

 VD:
+ 她没有你这么善良:
/tā méi yǒu nǐ zhè me shàn liáng/ 
Cô ấy không lương thiện giống như cậu

+ 他唱得没有你好听:
/ tā chàng dé méi yǒu nǐ hǎo tīng/ 
Anh ấy hát không hay bằng cậu 

- A + 比B + 更(再、还)。。。

VD:
+ 这个房间比那个更大:
/ zhè gè fáng jiān bǐ nà gè gēng dà /
Phòng này to hơn phòng kia 
+今天比昨天还热:/ jīn tiān bǐ zuó tiān hái rè/: hôm nay còn nóng hơn hôm qua
+这件衣服就算比别的再便宜,我也不买:
/ zhè jiàn yīfu jiù suàn bǐ bié de zài pián yì, wǒ yě bù mǎi/: bộ quần áo này dù có rẻ hơn những bộ khác tôi cũng không mua

*Dạng phủ định: A + 并不比+ B + 更(再、还)…

VD:
他并不比他哥哥更懂事:
/ tā bìng bù bǐ tā gēge gēng dǒng shì/:cậu ấy không hiểu chuyện bằng anh cậu ấy  

- A比B+ tính từ+ từ chỉ số lượng/ bổ ngữ

VD:
+我哥比我大四岁:
/ wǒ gē bǐ wǒ dà sì suì/: anh tôi hơn tôi 4 tuổi
+ 他的成绩比我高两份:
/ tā de chéng jì bǐ wǒ gāo liǎng fèn/: thành tích của anh ấy cao hơn tôi hai điểm
+ 他来得比我早两分钟:
/tā lái dé bǐ wǒ zǎo liǎng fēn zhōng/ 
Anh ấy tới sớm hơn tôi hai phút 

- A + 比B + “ 早、晚、多、少” + động từ + bổ ngữ chỉ số lượng + (tân ngữ)  

VD:
+我比他早来半小时:
/ wǒ bǐ tā zǎo lái bàn xiǎo shí/: tôi đến sớm hơn cậu ấy nửa tiếng đồng hồ
+ 他比我多吃两碗米饭:
/ tā bǐ wǒ duō chī liǎng wǎn mǐ fàn/ 
Anh ấy ăn nhiều hơn tôi hai bát 
+ 他比我少穿一件衣服:
/ tā bǐ wǒ shǎo chuān yí jiàn yīfu /
Cậu ấy mặc ít hơn tôi một cái áo 

- A不如B: A không bằng B

VD:
+我不如他努力:/ wǒ bù rú tā nǔ lì /: tôi không nỗ lực bằng cậu ấy
+他写汉字不如我写得好:/tā xiě hàn zì bù rú wǒ xiě dé hǎo/: cậu ấy viết chữ Hán không đẹp bằng tôi

- 。。。不像。。。: không giống

VD:
+ 我不像你:/wǒ bù xiàng nǐ/:tôi không giống cậu 
+很多事情不像你想的那样简单:/ hěn duō shì qíng bú xiàng nǐ xiǎng de nà yàng jiǎn dān/: có rất nhiều chuyện không đơn giản như cậu nghĩ

- 。。。不等于。。。: không có nghĩa là, không đồng ý

VD:
+不说不等于不知道:/bù shuō bù děng yú bù zhī dào/:không nói không có nghĩa là không biết 
+年轻不等于经验少:/nián qīng bù děng yú jīng yàn shǎo /: trẻ tuổi không có nghĩa là thiếu kinh nghiệm

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương