Học tiếng Trung qua bài hát: Ánh trăng nói hộ lòng em 月亮代表我的心

30/09/2016 08:50
Học tiếng Trung qua bài hát Ánh trăng nói hộ lòng em 月亮代表我的心 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Ánh trăng nói hộ lòng em (ánh trăng nói hộ lòng tôi)- Đặng Lệ Quân


Lời bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: 999 Đóa Hồng 九佰九拾九朵玫瑰
Học tiếng Trung qua bài hát: Em Nhớ Anh 好想你 Hao Xiang Ni


你问我爱你有多深,
Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn,
Nỉ uân ủa ai nỉ dẩu tua sân
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không, 


我爱你有几分?
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
ủa ai nỉ dẩu chỉ phân
Em yêu anh bao nhiêu phần? 


我的情也真,
Wǒ de qíng yě zhēn
ủa tờ trính dể sân
Tình cảm của em là chân thật,


我的爱也真,
Wǒ de ài yě zhēn,
ửa tơ ai dể chân
Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,


月亮代表我的心.
Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn.
Duê léng tai bẻo uả tơ xin
Ánh trăng đã nói hộ lòng em.


你问我爱你有多深,
Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn,
Nỉ uấn ủa ai nỉ dẩu tua sân
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,


我爱你有几分?
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
ủa ai nỉ dẩu chỉ phân
Em yêu anh bao nhiêu phần?


我的情不移,
Wǒ de qíng bù yí
ủa tơ trính pu ý
Tình cảm của em không thay đổi


我的爱不变,
Wǒ de ài bù biàn,
ủa tơ ai pu pen
Tình yêu của em là bất biến,


月亮代表我的心.
Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn.
Duê léng tai bẻo ủa tơ xin
Ánh trăng nói hộ lòng em.


轻轻的一个吻,已经打动我的心.
Qīng qīng de yīgè wěn, Yǐjīng dǎdòng wǒ de xīn.
Trinh trinh ti y cưa uẩn, ỷ chinh tả tung ủa tờ xin
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.


深深的一段情,教我思念到如今.
Shēn shēn di yīduàn qíng, Jiào wǒ sīniàn dào rújīn
Sân sân ti y toan trính, cheo ủa sư nen tao rú chin
Mối tình sâu đậm của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.


你问我爱你有多深,
Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn,
Nỉ uân ủa ai nỉ dẩu tua sân
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,


我爱你有几分?
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
ủa ai nỉ dẩu chỉ phân
Em yêu anh bao nhiêu phần?


你去想一想,你去看一看,月亮代表我的心.
Nǐ qù xiǎng yī xiǎng, nǐ qù kàn yī kàn,Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn
Nỉ truy xẻng y xẻng , ni truy khan y khan duê léng tai pẻo ủa tơ xin
Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem,ánh trăng đã nói hộ cho lòng em.

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương