Mục tiêu tương lai

21/09/2016 17:00
 
 
TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TRUNG CẤP (BÀI 17)
 
MỤC TIÊU TƯƠNG LAI

 
A: 我很上进,愿意以后努力工作。
wǒ hěn shàngjìn, yuànyì yǐhòu nǔlì gōngzuò.
Tôi là người rất có chí tiến thủ và tôi sẵn lòng nỗ lực làm việc trong tương lai.
 
A: 我的目标之一是去中国做生意。
wǒ de mùbiāo zhīyī shì qù Zhōngguó zuòshēngyi.
Một trong những mục tiêu của tôi là tới Trung Quốc kinh doanh.
 
A: 成立自己的公司。
chénglì zìjǐ de gōngsī.
Tự thành lập công ty của chính mình.
 
A: 我打算从中国出口服装到美国。
wǒ dǎsuàn cóng Zhōngguó chūkǒu fúzhuāng dào Měiguó.
Tôi dự định sẽ xuất khẩu quần áo từ Trung Quốc sang Mỹ.
 
A: 如果我努力工作,我想我会成功。
rúguǒ wǒ nǔlì gōngzuò, wǒ xiǎng wǒ huì chénggōng.
Nếu như tôi nỗ lực làm việc, tôi nghĩ tôi sẽ thành công.
 
TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

 
1.上进 shàngjìn: hoài bão, tiến thủ
2.愿意 yuànyì: Hi vọng, sẵn lòng
3.努力 nǔlì: nỗ lực, chăm chỉ
4.以后 yǐhòu: sau này
5.目标 mùbiāo: mục tiêu
6.之一 zhīyī: một trong những
7.做生意 zuòshēngyi: kinh doanh
8.成立 chénglì: thành lập
9.打算 dǎsuàn: kế hoạch
 
TỪ VỰNG BỔ SUNG:
 
1.金融 jīnróng: tài chính
2.投资 tóuzī: đầu tư 
3.证券 zhèngquàn: chứng khoán
4.代理 dàilǐ: đại lý
5.总裁 zǒngcái: giám đốc điều hành
6.周游世界 zhōuyóu shìjiè: chu du khắp thế giới
 
CÁC BÀI GIAO TIẾP TRUNG CẤP KHÁC
 
 

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương