Tìm hiểu về Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình 法不为亲, 义不容情

06/07/2020 07:40
Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình có nghĩa là pháp luật sẽ luôn nghiêm khắc, công bằng, sẽ không bao giờ bao che cho bất kì ai kể cả là người thân

 

Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình

Tìm hiểu về Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình 法不为亲, 义不容情 Fǎ bù wéi qīn, yì bù róng qíng 

Từ xa xưa, người Việt Nam ta có câu “Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình” 法不为亲, 义不容情 Fǎ bù wéi qīn, yì bù róng qíng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tục ngữ này nhé!.

Pháp bất vị thân nghĩa là gì

Giải thích ý nghĩa Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình 法不为亲, 义不容情 Fǎ bù wéi qīn, yì bù róng qíng

Fǎ pháp: pháp ở đây chỉ pháp luật, quân pháp.
为亲 wéi qīn vị thân: tức vì người thân
yì nghĩa: tức nghĩa lý, đạo lý
容情 róng qíng dung tình: bao dung, bao che cho tình cảm

Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình 法不为亲, 义不容情 Fǎ bù wéi qīn, yì bù róng qíng có nghĩa là pháp luật sẽ luôn nghiêm khắc, công bằng, sẽ không bao giờ bao che cho bất kì ai kể cả là người thân, nghĩa lý luôn đứng về phía người có lý và sẽ không bao giờ bao che cho tình cảm.

Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình muốn nhấn mạnh đến sự công bằng, nghiêm minh của luật pháp. Đây cũng có thể coi là một nguyên tắc cơ bản để xây dựng lên một nhà nước pháp quyền công bằng, liêm khiết. Để một đất nước có thể phát triển phồn vinh, pháp luật cần trừng phạt thích đáng những người có tội dù người đó có là ai, ở địa vị như thế nào. 

Tam cương ngũ thường
Cẩn tắc vô ưu

Khổng Minh thời tam quốc cũng có cùng tư tưởng này. Chuyện kể rằng, năm 228, Khổng Minh cầm quân Thục đi về phương Bắc để chinh phạt nhà Ngụy. Khổng Minh nhận thấy vấn đề lương thực vô cùng quan trọng, trong khi đó lương thực được vận chuyển từ Tây Xuyên qua con đường Nhai Đình. Khổng Minh nhận thức được tầm quan trọng của con đường này nên đã phái tâm phúc của mình là Mã Tốc làm tướng đem theo quân lính bảo vệ tuyến đường này. Tuy nhiên Mã Tốc lại không tuân thủ theo kế hoạch trước đó của Khổng Minh, chính sai lầm đó của Mã Tốc khiến cho đội quân Thục của Khổng Minh không thể tiến nữa, buộc phải lui về Hán Trung. Khổng Minh khi đã rút lui về doanh trại đã suy nghĩ rất nhiều. Xét thấy Mã Tốc làm trái lệnh khiến cho toàn quân Thục bại trận, dù rất thương xót nhưng để răn đe và làm đúng theo quân pháp, Khổng Minh là gạt nước mắt chém đầu Mã Tốc. 

Từ đó ta có thể thấy rằng, từ xa xưa quân pháp đã được thực hiện rất nghiêm minh, đảm bảo công bằng, liêm khiết. Và trong xã hội hiện đại ngày nay cũng vậy, pháp luật phải đảm bảo được tính minh bạch, công bằng, xử đúng người đúng tội, có như vậy mới có thể xây dựng một xã hội công bằng, phồn vinh. 

Hy vọng sau bài viết này các bạn đã hiểu hơn về “Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình” 法为亲, 义不容情 Fǎ bù wéi qīn, yì bù róng qíng. Tiếng Trung Ánh Dương chúc các bạn học tốt

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương