Phân biệt 总是 zǒngshì, 一直 yìzhí và 一向 yíxiàng trong tiếng Trung

09/08/2019 02:10
Phân biệt cách sử dụng 总是 zǒngshì, 一直 yìzhí và 一向 yíxiàng trong tiếng Trung

Phân biệt 总是 zǒngshì, 一直 yìzhí và 一向 yíxiàng

Phân biệt 总是 zǒngshì, 一直 yìzhí và 一向 yíxiàng trong tiếng Trung

Trong tiếng Trung, chúng ta thường gặp rất nhiều cặp phó từ có ý nghĩa tương đương nhau nhưng khi đứng trong một câu cách dùng và ý nghĩa biểu ý của chúng lại khác nhau, Ví như 总是 zǒngshì và 一直 yìzhí tuy rằng đều mang nghĩa luôn luôn nhưng trong một vài trường hợp chúng ta lại lẫn lộn cách sử dụng của chúng. Bài viết dưới đây, Tiếng Trung Ánh Dương sẽ cùng các bạn phân biệt sự khác biệt của 总是 zǒngshì, 一直 yìzhí và 一向 yíxiàng.

Cách dùng 好的 hǎo de, 好啊 hǎo a, 好吧 hǎo ba, 好嘛 hǎo ma, 好啦 hǎo la

1. 一直 yìzhí: Là trạng ngữ đứng trước động từ và cụm tính từ, nhấn mạnh thời gian tiếp diễn hoặc trạng thái tính chất được duy trì của hành động 

VD:
• 他一直在等你 tā yīzhí zài děng nǐ: Anh ấy luôn luôn đợi cậu
• 他工作一直很努力 tā gōngzuò yīzhí hěn nǔlì: Anh ấy luôn làm việc chăm chỉ 
• 他们的关系一直很好 tāmen de guānxi yīzhí hěn hǎo: Mối quan hệ của họ rất tốt 
• 他们的关系总是很好  tāmen de guānxi zǒngshì hěn hǎo: Không dùng 总是 trong trường hợp này 

2. 总是 zǒngshì: Nhấn mạnh tần suất, số lần xảy ra của hành động là đều đặn

 VD: 
• 这几天他总是来我家做作业 zhè jǐtiān tā zǒngshì lái wǒ jià zuò zuòyè 
Gần đây, cậu ấy luôn đến nhà mình làm bài tập.

 

3. 一向 yíxiàng: Trạng ngữ trong câu, nhằm biểu thị thói quen được hình thành ổn định từ quá khứ đến hiện tại, Phía sau 一向 yíxiàng thường kết hợp với tính từ (trong một vài trường hợp, 一直, 总是 có thể thay thế 一向)

 VD  
• 他对工作一向很认真 tā duì gōngzuò yīxiàng hěn rènzhèn:  Anh ấy từ trước đến nay luôn tận tâm với công việc 
• 他身体一向很好   tā shēntǐ yīxiàng hěn hǎo: Bác ấy từ trước đến nay sức khỏe rất tốt.
• 他这个一向好客 tā zhè ge rén yīxiàng hào kè: Con người anh ấy vẫn luôn hiếu khách như vậy.

 他一向等你 tā yīxiàng děng nǐ  ( Đây là câu sai, 一向 không được dùng trong trường hợp câu như thế này) 

4. Thông qua ví dụ dưới đây chúng ta cùng so sánh về sự khác nhau trong ý nghĩa của chúng

 VD   
• 这几天一直下了大雪 zhè jǐtiān yīzhí xià le dàxuě 
- Tuyết rơi liên tục trong một vài ngày gần đây (thời gian cả ngày tuyết rơi liên tục)

• 这几天总是下了大雪 zhè jǐtiān zǒngzhì xià le dà xuě 
-  Những ngày gần đây trời luôn có tuyết (tuyết lúc có lúc không trong một ngày)

• 这几天一向下了大雪 - zhè jǐtiān yīxiàng xià le dà xuě  (Đây là câu sai, 一向 không dùng trong trường hợp này)

 VD  
• 他对工作一直很认真的 tā duì gōngzuò yīzhí hěn rènzhèn de  
- Anh ấy luôn rất nghiêm túc trong công việc (toàn thời gian đều nghiêm túc) 

• 他对工作总是很认真的 tā duì gōngzuò zǒngshì hěn rènzhèn de  
- Anh ấy luôn nghiêm túc trong công việc (đa phần thời gian làm việc đều nghiêm túc)

• 他对工作一向很认真的 tā duì gōngzuò yīxiàng hěn rènzhèn de  
- Từ trước đến nay anh ấy luôn nghiêm túc trong công việc 

 

5. Một số cách sử dụng đặc biệt của 总是, 一直.

- 一直: diễn tả một hành động không thay đổi theo chỉ hướng 
一直往前走  yìzhí wǎng qián zǒu: Cứ đi về phía trước!

- 一直: mang ý nghĩa liệt kê trong câu 
• 苹果, 香蕉 一直到草莓, 他都喜欢吃 píngguǒ, xiāngjiāo yīzhí dào cǎoméi, tā dōu xǐhuan chī: Táo, chuối cho đến dâu tây, thằng bé đều thích ăn 

- 总是: nhấn mạnh dù như thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn như vậy 
• 说来说去, 他总是孩子呀, 你要慢慢地跟他解释吧 shuō lái shuō qù,tā zóngshì ge háizi ya, nǐ yào mānman de gēn tā jiěshì ba: Dù nói như thế nào, nó vẫn là một đứa trẻ, bà nên nhẹ nhàng giải thích với nó chứ 

Trên đây là một số ý nghĩa và cách sử dụng của 总是, 一直 và 一向. Mong rằng với những kiến thức mà Tiếng Trung Ánh Dương cung cấp, các bạn có thể hiểu đầy đủ và rõ ràng hơn cách sử dụng của 2 trạng ngữ này. Mong rằng qua bài viết các bạn sẽ không bị nhầm lẫn chức năng của chúng nữa bạn nhé!  

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương