NHỮNG CÂU NÓI CHẠM VÀO TRÁI TIM

14/08/2015 17:00 1.717 xem 0 bình luận

wǒ ài nǐ
我爱你
I love you
Anh yêu em

 

wǒ xiǎng nǐ
我想你
I miss you
Em nhớ anh

 

wǒ xìn nǐ
我信你
I trust you.
Em tin anh

 

wǒ yào nǐ
我要你
I want you.
Anh muốn em

 

wǒ péi nǐ
我陪你
I carry you.
Anh chở em

 

wǒ dǒng nǐ
我懂你
I know you.
Em hiểu anh

 

wǒ děng nǐ
我等你
I wait for you.
Anh chờ em

 

wǒ qǔ nǐ
我娶你
I marry you.
Anh lấy em