Luyện nghe tiếng Trung: Bàn cổ khai thiên lập địa

11/11/2016 15:00
Trong thần thoại Trung Quốc, thế giới là do một người to lớn tên là Bàn Cổ sáng tạo ra.

 

Bàn Cổ khai thiên lập địa

盘古开天辟地 (Pángǔ kāitiānpìdì)
 

 

Luyện tập thêm:

Nói Tào Tháo, Tào tháo đến

 

圣经里,上帝创造了世界,而在中国神话里,世界是由一位名叫盘古的巨人创造的。盘古开天辟地,是中国神话中的“创世纪”。
Shèngjīng lǐ, shàngdì chuàngzàole shìjiè, ér zài zhōngguó shénhuà li, shìjiè shì yóu yī wèi míng jiào pángǔ de jùrén chuàngzào de. Pángǔ kāitiānpìdì, shì zhōngguó shénhuà zhōng de “chuàngshìjì”.
Trong Kinh Thánh, thượng đế tạo ra thế giới, và trong thần thoại Trung Quốc, thế giới là do một người to lớn tên là Bàn Cổ sáng tạo ra. Bàn Cổ khai thiên lập địa, là “Sáng thế kỷ” trong thần thoại Trung Quốc.

 

很久很久以前,整个世界就像一只巨大的蛋,浑浊不清,既没有光也没有声音。就在这样的环境下,人类的祖先——盘古——出生了。他在混沌中沉睡了无数 年后终于醒来。他手里有一把斧头,于是就不停地往外挖,想离开这个黑暗的世界。终于有一天,世界被他劈开:清的东西往上飘形成了天,浊的东西往下沉形成了 地。
Hěnjiǔ hěnjiǔ yǐqián, zhěnggè shìjiè jiù xiàng yī zhǐ jùdà de dàn, húnzhuó bù qīng, jì méiyǒu guāng yě méiyǒu shēngyīn. Jiù zài zhèyàng de huánjìng xià, rénlèi de zǔxiān——pángǔ——chūshēngle. Tā zài hùndùn zhōng chén shuì liǎo wúshù nián hòu zhōngyú xǐng lái. Tā shǒu li yǒuyī bǎ fǔtóu, yúshì jiù bù tíng de wǎngwài wā, xiǎng líkāi zhège hēi'àn de shìjiè. Zhōngyú yǒu yītiān, shìjiè bèi tā pī kāi: Qīng de dōngxī wǎng shàng piāo xíngchéngle tiān, zhuó de dōngxī wǎng xià chén xíngchéngle de.
Từ thời xửa thời xưa, cả thế giới giống như một quả trứng khổng lồ, hỗn độn không rõ ràng, vừa không có ánh sáng cũng không âm thanh. Trong tình hình như thế, Bàn Cổ - tổ tiên của loài người ra đời. Ông đã mơ màng chìm trong giấc biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Tay ông là một cái búa lớn, vì thế không ngừng đào bới đất, muốn thoát khỏi cái thế giới đen tối. Cuối cùng có một ngày, thế giới của bị ông chẻ ra: vật trong sáng thì bay lên hình thành nên trời, vật đục chìm xuống hình thành nên đất.

 

盘古担心天地重新合并,就用双手撑着天,双脚踩着地。他顶天立地,又站了无数年。天地之间的距离每天都在增加,盘古的身体也越来越大。他死的时候, 把整个身体都献给了世界:盘古的两只眼睛变成太阳和月亮,头发变成天上的星星;他口里吐出的气变成风和云,他的声音变成雷,汗水变成雨;他的身体变成山, 肌肉变成田;他的皮肤变成草木,他的血液变成江河湖海。
Pángǔ dānxīn tiāndì chóngxīn hébìng, jiù yòng shuāngshǒu chēngzhe tiān, shuāng jiǎo cǎi zhuódì. Tā dǐngtiānlìdì, yòu zhàn liǎo wúshù nián. Tiāndì zhī jiān de jùlí měitiān dū zài zēngjiā, pángǔ de shēntǐ yě yuè lái yuè dà. Tā sǐ de shíhòu, bǎ zhěnggè shēntǐ dōu xiàn gěile shìjiè: Pángǔ de liǎng zhī yǎnjīng biàn chéng tàiyáng hé yuèliàng, tóufǎ biàn chéng tiānshàng de xīngxīng; tā kǒu lǐ tǔchū de qì biàn chéng fēng hé yún, tā de shēngyīn biàn chéng léi, hànshuǐ biàn chéng yǔ; tā de shēntǐ biàn chéng shān, jīròu biàn chéng tián; tā de pífū biàn chéng cǎomù, tā de xiěyè biàn chéng jiānghé hú hǎi.
Bàn Cổ lo lắng trời đất lại gộp chung lại, nên đã dùng đôi tay dựng trời, hai chân đạp xuống đất. Ông đội trời đạp đất, lại đứng biết bao nhiêu năm. Giữa khoảng cách trời và đất ngày càng tăng lên, thân thể của Bàn Cổ ngày càng vĩ đại. Sau khi ông chết, cả cơ thể của ông hiến cho thế giới: Hai mắt của Bàn Cổ hình thành mặt trời và mặt trăng, tóc biết thành ngôi sao trên trời; miệng ông phun ra biến thành gió và mây, tiếng của ông trở thành tiếng sấm, mồ hôi trở thành mưa; Cơ thể của ông biến thành núi, cơ thịt biến thành đồng ruộng; Da ông biến thành cây cỏ. máu ông biến thành biển hồ, sông suối.

 

据说,中国最著名的五座大山——五岳,就是盘古的头和四肢变成的。
Jùshuō, zhōngguó zuì zhùmíng de wǔ zuò dàshān——wǔyuè, jiùshì pángǔ de tóu hé sìzhī biàn chéng de.
Theo truyền thuyết, năm ngọn núi to nổi tiếng của Trung Quốc – Ngũ Nhạc chính là đầu và tứ chi của Bàn Cổ.

 

(Tổng hợp: tiengtrunganhduong.com; Nguồn: slow-chinese.com; Dịch: coviet.vn)

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương