Hôm nay bạn có lên QQ không?

17/09/2016 17:00
 
今天,你Q了吗?Jīntiān, nǐ Qle ma?
 
HÔM NAY BẠN CÓ LÊN QQ KHÔNG? 

 
中国人喜欢在网上聊天,现在最流行的聊天软件叫做QQ。它的标志是一只胖乎乎的企鹅。几乎每个人都有QQ账户。
Zhōngguó rén xǐhuān zài wǎngshàng liáotiān, xiànzài zuì liúxíng de liáotiān ruǎnjiàn jiàozuò QQ. Tā de biāozhì shì yī zhǐ pànghūhū de qì'é. Jīhū měi gèrén dōu yǒu QQ zhànghù.
Người Trung Quốc thích lên mạng trò chuyện, hiện nay phần mềm trò chuyện phổ biến nhất gọi là QQ. Biểu tượng của nó là một chú chim cánh cụt béo. Hầu hết ai ai cũng có tài khoản QQ.
 
很多人打开电脑后就马上登陆QQ,看看有多少朋友在线。人们的QQ列表上有很多朋友:从家人到同事,甚至从来没有见面过的陌生人。人们在网络上有很多自由, 因为网上聊天基本上是匿名的。人们不但用文字聊天,而且可以用图片或者符号表达自己的心情。在外面读书的学生经常通过QQ的视频聊天功能和家里人联系。在 QQ上,可以两个人单独聊天,也可以一组人一起聊天。
Hěnduō rén dǎkāi diànnǎo hòu jiù mǎshàng dēnglù QQ, kàn kàn yǒu duōshǎo péngyǒu zàixiàn. Rénmen de QQ lièbiǎo shàng yǒu hěnduō péngyǒu: Cóng jiārén dào tóngshì, shènzhì cónglái méiyǒu jiànmiànguò de mòshēng rén. Rénmen zài wǎngluò shàng yǒu hěnduō zìyóu, yīnwèi wǎngshàng liáotiān jīběn shàng shì nìmíng de. Rénmen bùdàn yòng wénzì liáotiān, érqiě kěyǐ yòng túpiàn huòzhě fúhào biǎodá zìjǐ de xīnqíng. Zài wàimiàn dúshū de xuéshēng jīngcháng tōngguò QQ de shìpín liáotiān gōngnéng hé jiālǐ rén liánxì. Zài QQ shàng, kěyǐ liǎng gèrén dāndú liáotiān, yě kěyǐ yī zǔ rén yīqǐ liáotiān.
Rất nhiều người sau khi mở máy vi tính liền đăng nhập QQ, xem có bao nhiêu bạn lên mạng. Danh mục trên QQ của mọi người có rất nhiều bạn bè: Từ người nhà đến đồng nghiệp, thậm chí người lạ chưa từng gặp mặt. Mọi người trên mạng rất tự do, do lên mạng trò chuyện đều lấy nick name. Người ta không những trò chuyện bằng văn tự, vả lại còn có thể dùng hình ảnh hoặc kí hiệu để biểu đạt tình cảm. Học sinh học hành ở ngoài thường thông qua tính năng của QQ mà liên hệ với người nhà. Trên QQ, có thể hai người cùng trò chuyện, cũng có thể chat cả nhóm người.
 
中国人的网名(网络名字)是五花八门的。我有一个喜欢摄影的朋友,他的网名就叫做“哈苏相机”,这就是他使用的相机;我有一个很瘦的同学,他的外号叫做“猴子”,于是他把“猴子”当成自己的网名;我外婆的名字里面有一个“凤”字,她住的小区叫做朝阳小区,于是,她用成语“凤鸣朝阳”作为网名,我觉得 这个名字很好听。也有人喜欢用自己的英文名字当做网名,还有人喜欢用一些奇怪的符号,但是可能他们自己也不知道怎么读吧。
Zhōngguó rén de wǎng míng (wǎngluò míngzì) shì wǔhuābāmén de. Wǒ yǒu yīgè xǐhuān shèyǐng de péngyǒu, tā de wǎng míng jiù jiàozuò “hā sū xiàngjī”, zhè jiùshì tā shǐyòng de xiàngjī; wǒ yǒu yīgè hěn shòu de tóngxué, tā de wài háo jiàozuò “hóuzi”, yúshì tā bǎ “hóuzi” dàngchéng zìjǐ de wǎng míng; wǒ wàipó de míngzì lǐmiàn yǒu yīgè “fèng” zì, tā zhù de xiǎoqū jiàozuò zhāoyáng xiǎoqū, yúshì, tā yòng chéngyǔ “fèng míng zhāoyáng” zuòwéi wǎng míng, wǒ juédé zhège míngzì hěn hǎotīng. Yěyǒurén xǐhuān yòng zìjǐ de yīngwén míngzì dàngzuò wǎng míng, hái yǒu rén xǐhuān yòng yīxiē qíguài de fúhào, dànshì kěnéng tāmen zìjǐ yě bù zhīdào zěnme dú ba.
Tên mạng của người Trung Quốc (nick name trên mạng) là rất đa dạng. Tôi có một người bạn thích nhiếp ảnh, anh dùng nick name là “máy ảnh Hasselblad”, đó là máy ảnh của anh đang dùng; Tôi có một người bạn học gầy ốm, biệt danh của nó là “khỉ đột”, vì thế nó lâý nick name là “khỉ đột”; Tên bà ngoại có một chữ “phượng”, khu ở của bà gọi là triều dương tiểu khu, vì thế, bà dùng thành ngữ “phượng minh triều dương” làm nick name, tôi cảm thấy cái tên này nghe rất hay. Cũng có người thích dùng tên tiếng anh làm tên trên mạng, còn có người thích dùng một số ký hiệu lạ, nhưng có thể chính bản thân họ cũng không biết đọc thế nào.
 
如果你认识了一个中国人,除了要电话号码,你还应该问他:“你的QQ号是多少?”当然,首先你要有QQ软件和一个QQ账户。QQ的下载地址是:im.qq.com
Rúguǒ nǐ rènshíle yīgè zhōngguó rén, chúle yào diànhuà hàomǎ, nǐ hái yīnggāi wèn tā:“Nǐ de QQ hào shì duōshǎo?” Dāngrán, shǒuxiān nǐ yào yǒu QQ ruǎnjiàn hé yīgè QQ zhànghù.QQ de xiàzài dìzhǐ shì:Im.Qq.Com
Nếu bạn quen biết một người Trung Quốc, ngoài số điện thoại, bạn nên hỏi họ : “QQ của bạn là số mấy?” Đường nhiên, trước tiên bạn phải có phần mềm và tài khoản QQ. Địa chỉ tải QQ là: im.qq.com
 

 

 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương