Tiếng Trung giao tiếp trong mọi tình huống

05/09/2016 17:00
 
NHỜ GIÚP ĐỠ
 
1. 请你帮忙开个门好吗? (qǐnɡ nǐ bānɡ mánɡ kāi ɡè mén hǎo mɑ ? ): bạn giúp tôi mở cửa được không?
2. 我能问你个问题吗? (wǒ nénɡ wèn nǐ ɡè wèn tí mɑ ? ): Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?
3. 请帮我个忙。 (qǐnɡ bānɡ wǒ ɡè mánɡ 。 ): Xin giúp đỡ tôi?
4. 能请你帮个忙吗? (nénɡ qǐnɡ nǐ bānɡ ɡè mánɡ mɑ ? ): Có thể nhờ bạn giúp đỡ chút không?
5. 能帮忙移一下冰箱吗? (nénɡ bānɡ mánɡ yí yí xià bīnɡ xiānɡ mɑ ? ): Có thể giúp tôi khiêng cái tủ lạnh không?
6. 请帮我拿下外套。 (qǐnɡ bānɡ wǒ ná xià wài tào 。 ): Xin giúp tôi rút áo khoác xuống
7. 给我冲杯咖啡,好吗? (ɡěi wǒ chōnɡ bēi kā fēi , hǎo mɑ ? ): Giúp tôi pha cà phê được không?
8. 明天要有时间就给我打个电话。 (mínɡ tiān yào yǒu shí jiān jiù ɡěi wǒ dǎ ɡè diàn huà 。 ): Ngày mai nếu có thời gian thì gọi điện thoại cho tôi nhé
9. 您能告诉我在哪儿能找到这些书吗? (nín nénɡ ɡào su wǒ zài nǎr nénɡ zhǎo dào zhè xiē shū mɑ ? ): Bạn có thể nói cho tôi biết ở đâu mua được những quyển sách này không?
10. 当然了。 (dānɡ rán le 。 ): Đương nhiên rồi
11. 很高兴。 (hěn ɡāo xìnɡ 。 ): Tôi rất vui
12. 对不起,我现在正忙着。 (duì bù qǐ , wǒ xiàn zài zhènɡ mánɡ zhe 。 ): Xin lỗi, tôi đang bận
13. 我很乐意,但我恐怕没时间。 (wǒ hěn lè yì , dàn wǒ kǒnɡ pà méi shí jiān 。 ): Tôi rất vui lòng, nhưng tôi e rằng không có thời gian
14. 能帮我关一下窗户吗?(nénɡ bānɡ wǒ ɡuān yí xià chuānɡ hu mɑ ?): Có thể giúp tôi đóng cửa sổ lại không?
15. 当然可以。(dānɡ rán kě yǐ 。 ): Đương nhiên có thể
 

DAY TIENG TRUNG CAP TOC TAI HA NOI

Địa chỉ: Số 12, ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cấu Giấy, Hà Nội

Email: tiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline: 097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương