GIẢI TRÍ QUA VIDEO HÀI TIẾNG TRUNG

07/08/2015 17:00

Các mẫu câu xuất hiện trong video:
来,我敬你一杯
Lái, wǒ jìng nǐ yībēi
nào, tôi kính anh một ly

那,我就恭敬不如遵命拉
nà, wǒ jiù gōngjìng bùrú zūnmìng lā
vậy. tôi cung kính không bằng tuân lệnh

为我们合作成功干杯
wèi wǒmen hézuò chénggōng gānbēi
vì sự hợp tác thành công của chúng ta, cạn ly

来,敬你一杯
lái, jìng nǐ yībēi
nào, kính anh một ly

您真是海量呀
nín zhēnshi hǎiliàng ya
Tửu lượng của anh thật cao

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương