Tiếng Trung giao tiếp trong mọi tình huống (p2)

05/09/2016 17:00

 

CÁC CÁCH ĐẶT CÂU HỎI

1. 你去哪儿? (nǐ qù nǎr?): Ban đi đâu đấy?
2. 你们昨天去哪儿吃的饭? (nǐ men zuó tiān qù nǎr chī de fàn?): Hôm qua các bạn đi đâu ăn cơm?
3. 他什么时候来看你? (tā shén me shí hou lái kàn nǐ?): Anh ta khi nào tới thăm bạn?
4. 你什么时候买的车? (nǐ shén me shí hou mǎi de chē ?): Bạn mua xe khi nào?
5. 谁告诉你的? (shuí ɡào su nǐ de?): Ai bảo cho bạn vậy?
6. 谁将陪你去机场? (shuí jiānɡ péi nǐ qù jī chǎnɡ?): Ai sẽ đưa bạn tới sân bay?
7. 你为什么不同意? (nǐ wèi shén me bù tónɡ yì?): Sao bạn lại không đồng ý
8. 干嘛不出去散步? (ɡàn mɑ bù chū qu sàn bù?): Sao lại không ra ngoài dạo bộ
9. 你假期怎么过的? (nǐ jià qī zěn me ɡuò de?): Bạn trải qua kì nghỉ thế nào?
10. 这些日子你怎么样? (zhè xiē rì zi nǐ zěn me yànɡ?): Những ngày vừa qua bạn thế nào?
11. 他在信里说什么了? (tā zài xìn lǐ shuō shén me le?): Trong thư anh ấy nói gì?
12. 你打算拿这些书怎么办? (nǐ dǎ suàn ná zhè xiē shū zěn me bàn?): Bạn dự định lấy những quyển sách này làm gì?
13. 我打电话给你时你在干嘛? (wǒ dǎ diàn huà ɡěi nǐ shí nǐ zài ɡàn mɑ?): Lúc tôi gọi điện thoại cho bạn, bạn đang làm gì?
14. 我正要出门。 (wǒ zhènɡ yào chū mén。): Tôi vừa hay đi ra ngoài
15. 你能猜到今天上午我在做什么吗?(nǐ nénɡ cāi dào jīn tiān shànɡ wǔ wǒ zài zuò shén me mɑ?): Bạn có thể đoán ra sáng hôm nay tớ làm gì không?
 

DAY TIENG TRUNG CAP TOC TAI HA NOI

Địa chỉ: Số 12, ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cấu Giấy, Hà Nội

Email: tiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline: 097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương