Khẩu ngữ tiếng Trung về cách nhận dạng đồ vật

02/11/2016 17:00
 
NHẬN DẠNG ĐỒ VẬT
 
1. 这是什么? (zhè shì shén me ?): Đây là gì?
2. 那是一本书。 (nà shì yì běn shū 。): Kia là một quyển sách
3. 这是你的书吗? (zhè shì nǐ de shū mɑ ?): Đây là sách của bạn phải không?
4. 不,那不是我的书。 (bú , nà bú shì wǒ de shū 。): Không, kia không phải là sách của tôi
5. 这是谁的书? (zhè shì shuí de shū ?): Đây là sách của ai
6. 那是你的书。 (nà shì nǐ de shū 。): Kia là sách của bạn
7. 还有那是什么? (hái yǒu nà shì shén me ?): Thế còn kia là gì?
8. 那是一本书吗? (nà shì yì běn shū mɑ ?): Kia là một quyển sách phải không?
9. 不,不是。 (bú , bú shì 。): Không, không phải
10. 那是一个手机。 (nà shì yí ɡè shǒu jī 。): Kia là một chiếc điện thoại di động
11. 它是你的吗? (tā shì nǐ de mɑ ?): Nó là của bạn à?
12. 是,是我的。 (shì , shì wǒ de 。): Đúng, là của tôi
13. 电梯在哪儿? (diàn tī zài nǎ ér ?): Cầu thang máy ở đâu
14. 电梯在那儿。 (diàn tī zài nà ér 。): Cầu thang máy ở đằng kia
15. 这本书是他的吗? (zhè běn shū shì tā de mɑ ?): Quyển sách này là của anh ấy à?
 
 
 
 
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG  

Địa chỉ: Số 12, ngõ93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

 
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương