Học tiếng trung mẫu câu tự giới thiệu bản thân

15/05/2016 17:00
Trong cuộc sống những câu giới thiệu bản thân là điều cần thiết khi gặp gỡ ai đó chưa quen biết. Nhằm giúp bạn học tiếng trung lưu loát và nhanh nhẹn xử lý giao tiếp

Trong cuộc sống những câu giới thiệu bản thân là điều cần thiết khi gặp gỡ ai đó chưa quen biết. Nhằm giúp bạn học tiếng trung lưu loát và nhanh nhẹn xử lý giao tiếp trong tình huống này trung tâm tiếng trung uy tín xin chia sẻ đến bạn bài học dưới.

 

Học tiếng trung mẫu câu tự giới thiệu bản thân

 

MẪU CÂU TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN:

自我介绍
Zìwǒ jièshào
Tự giới thiệu bản thân

1. 我先介绍一下
Wǒ xiān jièshào yīxià
Tôi giới thiệu trước một chút

2. 我来介绍一下
Wǒ lái jièshào yí xià
Tôi giới thiệu một chút

3. 我叫……。
wǒ jiào…..
Tôi tên là………

4. 我是……人。
wǒ shì….rén.
Tôi là người ở…….

5. 我家乡在............
wǒjiāxiāng zài............
Quê của tôi ở…….

6. 我今年.........岁
Wǒ jīnnián......... Suì
Năm nay tôi…….tuổi

7. 我已经工作了
wǒ yǐjīng gōngzuòle
Tôi đã đi làm rồi.

 

>>> Xem ngay: Khóa học tiếng trung giao tiếp

 

8. 我还在读 中学/高中/大学
wǒ hái zàidú zhōngxué/gāozhōng/dàxué
Tôi vẫn đang học cấp 2/ cấp 3/ đại học

9. 我在............大学学习
wǒ zài............ Dàxué xuéxí
Tôi học ở Đại học………

10. 我毕业于........大学
Wǒ bìyè yú........ Dàxué
Tôi tốt nghiệp tại đại học………..

11. 我家有......口人: 爸爸、妈妈、弟弟和我
wǒ jiā yǒu...... Kǒu rén: Bàba, māmā, dìdi hé wǒ
Nhà tôi có….. người: Bố, mẹ, em trai và tôi

12. 我有女朋友/男朋友了
Wǒ yǒu nǚ péngyǒu/nán péngyǒule
Tôi đã có bạn gái/bạn trai rồi

13. 我还没有女朋友/男朋友
wǒ hái méiyǒu nǚ péngyǒu/nán péngyǒu
Tôi vẫn chưa có bạn gái/ Bạn trai.

14. 我已经结婚了
wǒ yǐjīng jiéhūnle
Tôi đã kết hôn rồi

15. 现在我有一个女儿/儿子
Xiànzài wǒ yǒu yígè nǚ'ér/érzi
Hiện tại tôi có một con gái/ con trai.

16. 我的爱好是.................
wǒ de àihào shì.................
Sở thích của tôi là………….

17. 我喜欢.......................
Wǒ xǐhuān.......................
Tôi thích…………

18. 我很高兴认识你!
Wǒ hěn gāoxìng rènshí nǐ!
Tôi rất vui khi quen biết bạn!

 

ĐỊA CHỈ HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI 

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương