Từ vựng tiếng trung chủ đề gia đình

10/01/2016 17:00
Trung tâm tiếng trung của chúng tôi cung cấp cho bạn những từ vựng tiếng trung thông dụng nhất về gia đình để bạn dễ dàng sử dụng và giao tiếp hàng ngày
Trung tâm tiếng trung của chúng tôi cung cấp cho bạn những từ vựng tiếng trung thông dụng nhất về gia đình để bạn dễ dàng sử dụng và giao tiếp hàng ngày.
 
Từ vựng tiếng trung chủ đề gia đình
 
 
1. 曾祖父 zēng zǔ fù : Cụ ông
2. 曾祖母zēng zǔ mǔ: Cụ bà
3. 祖父 zǔfù 、 爷爷 yéye: Ông nội
4. 祖母 zǔmǔ、 奶奶 nǎinai: Bà nội
5. 外公 wài gōng: Ông ngoại
6. 外婆 wài pó: Bà ngoại
7. 岳父 yuè fù: Nhạc phụ, bố vợ
8. 岳母 yuè mǔ: Nhạc mẫu, mẹ vợ
9. 姑丈 gū zhàng: chú (chồng cô),bác(chồng của chị bố)
10. 姑姑 gūgu: cô (em gái bố)
11. 伯父 bófù: bác ( anh trai bố)
叔 叔 shū shū: chú (em trai bố)
12. 伯母 bómǔ: bác gái (vợ anh trai bố)
婶 婶 shěn shěn: thím ( vợ em trai bố)
13. 父亲 fùqīn、 爸爸 bàba: Bố
14. 母亲 mǔqīn、 妈妈 māma: Mẹ
15 . 姨丈 yí zhàng : Dượng, chú (chồng của dì)
16. 阿姨 āyí: dì
17. 舅舅 jiùjiù: cậu( em mẹ)=舅父
18. 舅妈 jiùmā: mợ=舅母
20. 岳父 yuèfù: bố vợ
 
 
 
Tổng hợp các từ vựng tiếng Trung chủ đề gia đình
 

1. 曾祖父 zēng zǔ fù : Cụ ông
2. 曾祖母zēng zǔ mǔ: Cụ bà
3. 祖父 zǔfù 、 爷爷 yéye: Ông nội
4. 祖母 zǔmǔ、 奶奶 nǎinai: Bà nội
5. 外公 wài gōng: Ông ngoại
6. 外婆 wài pó: Bà ngoại
7. 岳父 yuè fù: Nhạc phụ, bố vợ
8. 岳母 yuè mǔ: Nhạc mẫu, mẹ vợ
9. 姑丈 gū zhàng: chú (chồng cô),bác(chồng của chị bố)
10. 姑姑 gūgu: cô (em gái bố)
11. 伯父 bófù: bác ( anh trai bố)
叔 叔 shū shū: chú (em trai bố)
12. 伯母 bómǔ: bác gái (vợ anh trai bố)
婶 婶 shěn shěn: thím ( vợ em trai bố)
13. 父亲 fùqīn、 爸爸 bàba: Bố
14. 母亲 mǔqīn、 妈妈 māma: Mẹ
15 . 姨丈 yí zhàng : Dượng, chú (chồng của dì)
16. 阿姨 āyí: dì
17. 舅舅 jiùjiù: cậu( em mẹ)=舅父
18. 舅妈 jiùmā: mợ=舅母
20. 岳父 yuèfù: bố vợ
21. 岳母 yuèmǔ: mẹ vợ
22. 大姑 dà gū: chị gái chồng
小姑 xiǎo gū: cô ( em gái chồng)
23. 大伯 dà bó: anh chồng
小叔 xiǎo shū: em chồng
24. 丈夫 zhàngfu: Chồng
25. 妻子 qīzi: Vợ
26. 姐夫 jiěfū: anh rể
妹夫 mèifū: em rể
27. 姐妹 jiěmèi: chị em gái
28. 兄弟 xiōngdì: anh em trai
29. 大嫂 dàsǎo , 嫂 嫂sǎo sǎo: chị dâu
弟妹 dì mèi: em dâu
30. 表哥 biǎo gē: anh họ
表弟 biǎo dì: em họ
31. 表姐 biǎo jiě: chị họ
表妹 biǎo mèi: em gái họ
32. 老公 lǎogōng: chồng
33. 老婆 lǎopó: vợ
34. 大姨子dà yí zǐ: chị vợ
小姨子xiǎo yí zǐ: em vợ
35. 大舅子 dà jiù zǐ: anh vợ
小舅子 xiǎo jiù zǐ: chồng em vợ
36.女婿 nǚxù: con rể
37. 女儿 nǚ er: con gái
38. 儿子 ér zi: con trai
39. 外甥 wài sheng: cháu trai (con của anh chị em)
40. 外甥女 wài sheng nǚ: cháu gái (con của anh chị em)
41. 侄子 zhí zi: cháu trai (con của anh chị em)
42. 侄女 zhí nǚ: cháu gái(con của anh chị em)
43. 堂兄 táng xiōng: anh họ( con trai của anh em bố)
堂弟 tángdì: anh em họ(bé tuổi hơn mình)
44. 堂姐 táng jiě: chị họ (con gái của anh em bố)
堂妹 táng mèi: em họ
45. 孙女 sūn nǚ: cháu gái
46. 孙子 sūnzi: cháu trai
47. 曾孙子 zēng sūn zǐ: chắt (trai)
48. 曾孙女 zēng sūn nǚ: chắt (gái)

Từ bổ sung


1. 一代人 yī dài rén: một thế hệ
2. 亲戚 qīnqi: họ hàng
3. 继 夫 jì fū, 后 父 hòu fù: bố dượng
4. 继母 jìmǔ, 后 母 hòu mǔ: mẹ kế, mẹ ghẻ
5. 继子 jìzǐ: con trai riêng
6. 继女 jìnǚ: con gái riêng

 
Dạy tiếng trung cấp tốc tại Hà Nội hi vọng mang đến bạn từ vựng tiếng trung về gia đinh thực sự cần thiết và hấp dẫn đến với bạn.
 
LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI
*********
Gọi ngay để tham gia khóa học tiếng trung giao tiếp Ánh Dương!
 
 Hotline:  097.5158.419   ( gặp Cô Thoan) 
091.234.9985  
Địa chỉ: Số 20, ngõ 199/1 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: tiengtrunganhduong.com
 
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương