Học 214 bộ thủ tiếng Trung-Bộ Hựu

13/03/2018 08:10
Trong bài học về các bộ thủ tiếng Trung thường được sử dụng nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bộ Hựu

Học 214 bộ thủ tiếng Trung thường dùng: Bộ Hựu

 

Trong bài học về các bộ thủ tiếng Trung thường được sử dụng nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bộ Hựu. 

 

Xem thêm các bài học cùng chủ đề liên quan

Bộ thủ lực

Bộ thủ đao

 

Bộ thủ:  又 (Dạng phồn thể: 又 )
Số nét: 2 nét
Cách đọc: 
Hán Việt: Hựu
Ý nghĩa:   lại nữa, một lần nữa
Cách viết:

 

 

Vị trí của bộ: bên trái ( ít) , bên phải  hoặc bên dưới 

File tập viết:

Từ đơn:  


双 (shuāng): đôi ,
饭 (fàn) : cơm ,
反 (fǎn): ngược ,
发 (fā) : phát, gửi,
取 (qǔ): rút ,
变 (biàn): thay đổi ,
受 (shòu): chịu, nhận được, bị ,
假 (jiǎ): giả ,。。。

 

Từ ghép:


相反 / xiāng fǎn/ : tương phải, trái ngược,
朋友 / péngyou/ : bạn bè,
叔叔/ shūshu/ ; chú,
报告/ bào gào/: báo cáo,
搜索/ sōu suǒ/ : tìm kiếm,
背叛/ bèi pàn/: phản bội,
重叠/ chóng dié/: trùng điệp, lặp lại,。。。

 

 Ví dụ mẫu câu: 


- 她是我的好朋友。
/tā shì wǒ de hǎo péngyou /
Cậu ấy là bạn tốt của tôi. 

 

- 叔叔送给我一双鞋。
/ shūshu sòng gěi wǒ yī shuāng xié/
chú tặng tôi một đôi giày. 

 

- 你变了!
/nǐ biàn le/
cậu thay đổi rồi! 

 

- 你把这份报告交给上司吧!
/nǐ bǎ zhè fèn bàogào jiāo gěi shàngsī ba/
cậu nộp bản báo cáo này lên cho cấp trên đi! 

 

- 我最讨厌的是背叛!
/wǒ zuì tǎo yàn de shì bèipàn / 
tôi ghét nhất là phản bội!

 

- 这个词不能重叠。
/zhè gè cí bù néng chóng dié /
từ này không thể lặp lại được.

 

- 这两个词的意思是相反的.
/ zhè liǎng gè cí de yìsi shì xiāngfǎn de/
hai từ này nghĩa trái ngược nhau.

 

- 你怎么都说反了呢?
/nǐ zěn me dōu shuō fǎn le ne/
sao cậu toàn nói ngược thế ? 

 

- 你说的是真还是假的?
/nǐ shuō de shì zhēn hái shì jiǎ de/
Cậu nói là thật hay giả thế ? 
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương