Cách dùng các dấu câu trong văn bản tiếng Trung

19/04/2019 09:30
Hướng dẫn sử dụng các dấu câu cơ bản trong tiếng Trung khi soạn thảo văn bản

Dấu câu trong tiếng Trung

Cách dùng các dấu câu trong văn bản tiếng Trung

Khác với văn nói (口头语 Kǒutóuyǔ) thì văn viết (书面语 Shūmiànyǔ) đòi hỏi sự rõ ràng mạch lạc về câu từ, dấu câu. Ngoài các dấu câu cơ bản, tiếng Hán còn có nhiều dấu câu đặc biệt khác mà không ngôn ngữ nào khác sở hữu. Vậy bạn đã nắm được ý nghĩa của các dấu câu và cách sử dụng các dấu câu này trên máy tính khi soạn thảo văn bản chưa? Hãy tìm hiểu về cách sử dụng các dấu câu tiếng Trung cùng Tiếng Trung Ánh Dương trong bài học ngày hôm nay nhé!

Chú ý: Để có thể sử dụng được các dấu câu dưới đây, bạn cần phải đang sử dụng bộ gõ tiếng Hán, nếu chưa biết cách dùng, xin mời tham khảo bài viết hướng dẫn bên dưới của Tiếng Trung Ánh Dương.

Cách cài bộ gõ tiếng Trung trên máy tính
Cách cài bộ gõ tiếng Trung trên điện thoại

Xem thêm các bài học liên quan:
Các phép toán trong tiếng Trung
Đơn vị đo lường tiếng Trung

1. Các loại dấu ngắt câu (点号 Diǎn hào)

a. Dấu chấm  (句号 Jùhào) – ký hiệu 。
- Cách dùng : dùng ở cuối câu trần thuật, biểu thị sự kết thúc câu.
- Cách gõ: bấm phím dấu chấm (dấu chấm tiếng Trung ) trên bàn phím.
VD: 北京是中华人民共和国的首都。 Běijīng shì zhōnghuá rénmín gònghéguó de shǒudū. (Bắc Kinh là thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.)

b. Dấu hỏi (问号 Wènhào) – ký hiệu ?
- Cách dùng: dùng ở cuối câu nghi vấn.
- Cách gõ: bấm tổ hợp phím SHIFT + ( dấu hỏi tiếng trung )

VD: 他叫什么名字?Tā jiào shénme míngzì? (Cậu ấy tên là gì?)

c. Dấu chấm than (叹号 Tànhào) – ký hiệu !

- Cách dùng: dùng ở cuối câu cảm thán
- Cách gõ: bấm tổ hợp phím SHIFT + (dấu chấm than tiếng Trung )

VD: 我哪里比得上他呀! Wǒ nǎlǐ bǐ dé shàng tā ya! (Tôi sao mà so được với hắn!)

d. Dấu phẩy (逗号 Dòuhào) – ký hiệu ,

- Cách dùng: biểu thị sự ngắt nghỉ trong một câu hoặc phân tách giữa cách thành phần trong câu.
- Cách gõ: bấm phím  (dấu phẩy tiếng trung)

VD: 他说,明天去旅行。 Tā shuō, míngtiān qù lǚxíng. (Anh ta nói rằng ngày mai sẽ đi du lịch.)

e. Dấu chấm chéo (顿号 Dùn hào) – ký hiệu 、

- Cách dùng: liệt kê và ngăn cách giữa các từ, cụm từ có chức năng hoặc quan hệ ngữ pháp ngang bằng nhau.
- Cách gõ: bấm phím (dấu chấm chéo tiếng trung )

VD: 妈妈去市场买蔬菜、鸡蛋、牛肉  Māmā qù shìchǎng mǎi shūcài, jīdàn, niúròu (Mẹ đi chợ mua rau, trứng gà, thịt bò)

f. Dấu chấm phẩy (分号 Fēn hào) – ký hiệu ;

- Cách dùng: ngăn cách giữa các thành phần có mối quan hệ đẳng lập trong câu.
- Cách gõ: bấm phím (dấu chấm phẩy tiếng Trung )

VD: 人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人。Rén bùfàn wǒ, wǒ bù fànrén; rén ruò fàn wǒ, wǒ bì fànrén. Người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người

g. Dấu hai chấm (冒号 Màohào) – ký hiệu :

- Cách dùng: biểu thị ý liệt kê, hoặc dùng sau các động từ “说、想、是、证明、宣布、指出、透露、例如、如下”
- Cách gõ: bấm tổ hợp phím SHIFT + ( dấu hai chấm tiếng trung)

VD: 他十分惊讶地说:“啊,原来是你!” Tā shífēn jīngyà de shuō:“A, yuánlái shì nǐ!” (Anh ta rất ngạc nhiên nói rằng: Thì ra là cậu!)

2. Các dấu ký hiệu (标号 Biāohào)

a. Dấu móc (引号 Yǐnhào) – ký hiệu “”hoặc‘’

- Cách dùng:
• Trích dẫn, lời thoại
• Biểu thị cách gọi được định sẵn
• Nhấn mạnh một nội dung
• Biểu thị ý mỉa mai

- Cách gõ: bấm phím ( dấu ngoặc đơn, ngoặc kép tiếng Trung) để ra ‘ ’ hoặc tổ hợp phím SHIFT + ( ) để ra “ ”

VD: 他站起来问:“老师,这件事怎么办呢?” Tā zhàn qǐlái wèn:“Lǎoshī, zhè jiàn shì zěnme bàn ne?” (Cậu ta đứng lên hỏi: Thầy ơi, việc này  phải làm như thế nào ạ?)

b. Dấu chấm lửng (省略号 Shěnglüèhào) – ký hiệu ……

- Cách dùng: biểu thị phần bị lược bớt, trong tiếng Trung thay vì dùng dấu ba chấm thì người ta dùng dấu sáu chấm.
- Cách gõ: bấm tổ hợp phím SHIFT + ( dấu chấm lửng tiếng trung)

VD: “我……对不起……大家,我……没有……完成……任务。” “Wǒ……duìbùqǐ……dàjiā, wǒ……méiyǒu……wánchéng……rènwù.”

c. Dấu gạch ngang (破折号) – ký hiệu ¬—— (gạch kéo dài chiếm vị trí hai ô chữ)

- Cách dùng: biểu thị phần được giải thích, sự chuyển ngoặt ý.
- Cách gõ: bấm tổ hợp phím SHIFT + (dấu gạch ngang tiếng Trung )

VD: “今天好热啊!──你什么时候去上海?”张强对刚刚进门的小王说。

d. Dấu tên sách (书名号 Pòzhéhào) – ký hiệu 《》

- Cách dùng: được sử dụng cho tiêu đề sách, tiêu đề bài viết, tên báo, …
- Cách gõ: bấm tổ hợp phím SHIFT + ( dấu tên sách tiếng Trung 01 ) và (dấu tên sách tiếng Trung 02  )

VD: 《红楼梦》的作者是曹雪芹。课文里有一篇鲁迅的《从百草园到三味书屋》。他的文章在《人民日报》上发表了。桌上放着一本《中国语文》。《〈中国工人〉发刊词》发表于1940年2月7日。
“Hónglóumèng” de zuòzhě shì cáoxuěqín. Kèwén li yǒuyī piān lǔxùn de “cóng bǎicǎo yuán dào sānwèi shūwū”. Tā de wénzhāng zài “rénmín rìbào” shàng fābiǎole. Zhuō shàng fàngzhe yī běn “zhōngguó yǔwén”.“〈Zhōngguó gōngrén〉 fākāncí” fābiǎo yú 1940 nián 2 yuè 7 rì.

Hy vọng qua bài viết ngày hôm nay, các bạn đã nắm được cách dùng của các dấu câu trong tiếng Hán cùng với cách để soạn cách dấu câu này trong văn bản, từ đó sử dụng thật chính xác và hợp lý các dấu câu nhé!
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương