Từ vựng tiếng Trung chủ đề bóng chuyền

16/09/2016 17:00
 
 
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ BÓNG CHUYỀN:
 
Bóng chuyền : 排球 páiqiú
1. Sân bóng chuyền: 排球场 páiqiúchǎng
2. Lưới bóng chuyền: 排球网 páiqiú wǎng
3. Cột lưới: 排球网柱 páiqiú wǎng zhù
4. Khu vực phát bóng: 发球区 fāqiú qū
5. Khu vực công kích: 攻击区 gōngjí qū
6. Nửa sân sau: 后区 hòu qū
7. Góc chết: 死角 sǐjiǎo
8. Vị trí số 1: 一号位 yī hào wèi
9. Vị trí số 2: 二号位 èr hào wèi
10. Đổi vị trí: 换位 huàn wèi
11. Phát bóng: 发球 fāqiú
12. Người phát bóng: 发球人 fāqiú rén
13. Phát bóng tay trên: 上手发球 shàngshǒu fāqiú
14. Phát bóng tay dưới: 下手发球 xiàshǒu fāqiú
15. Phát bóng nghiêng: 侧面发球 cèmiàn fāqiú
16. Phát bóng bổng: 发高球 fā gāoqiú
17. Phát bóng mạnh: 大力发球 dàlì fāqiú
18. Phát bóng xoáy: 发勾手大力球 fā gōu shǒu dàlì qiú
19. Phát bóng hỏng: 发下坠球 fā xiàzhuì qiú
20. Phát bóng gần lưới: 发近网吊球 fā jìn wǎng diào qiú
21. Phát bóng theo kiểu cắt: 扣球式发球 kòu qiú shì fǎ qiú
22. Chạy phát bóng: 助跑发球 zhùpǎo fāqiú
23. Phát bóng an toàn: 发保险球 fā bǎoxiǎn qiú
24. Quyền phát bóng: 发球权 fāqiú quán
25. Mất quyền phát bóng: 失去发球权 shīqù fāqiú quán
26. Tấn công nhanh: 快攻 kuài gōng
27. Đập bóng mạnh: 大力扣杀 dàlì kòu shā
28. Liên tục đập bóng: 连续扣杀 liánxù kòu shā
29. Bóng đi thẳng: 直线球 zhíxiàn qiú
30. Đập bóng chếch: 斜线扣球 xié xiàn kòu qiú
31. Đập bóng 1 lần: 一次扣球 yīcì kòu qiú
32. Đập bóng 2 lần: 二次扣球 èr cì kòu qiú
33. Chặn lưới: 拦网,封网 lánwǎng, fēng wǎng
34. Chặn lưới được điểm: 封网得分 fēng wǎng défēn
35. Hai người chặn lưới: 双人封网 shuāngrén fēng wǎng
36. Chặn lưới thành công: 拦网成功 lán wǎng chénggōng
37. Đỡ bóng: 托球 tuō qiú
38. Một tay đỡ bóng: 单手托球 dān shǒu tuō qiú
39. Treo bóng: 吊球 diào qiú
40. Đập mạnh, treo bóng nhẹ: 重扣轻吊 zhòng kòu qīng diào
41. Vớt bóng: 捞球 lāo qiú
42. Đẩy bóng: 推球 tuī qiú
43. Ném bóng: 抛球 pāo qiú
44. Lăn ra đất để chuyền bóng: 倒地传球 dǎo dì chuán qiú
45. Chuyền bóng sát lưới: 传近网球 chuán jìn wǎngqiú
46. Chuyền bóng xa lưới: 传远网球 chuán yuǎn wǎngqiú
47. Nhảy vọt cứu bóng: 鱼跃救球 yú yuè jiù qiú
48. Cứu bóng: 救球 jiù qiú
49. Bóng sát lưới: 擦网球 cā wǎngqiú
50. Phạm quy: 犯规 fànguī
51. Chạm lưới: 触网 chù wǎng
52. Liên tục tấn công: 连击 lián jí
53. Ra ngoài: 出界 chūjiè
54. Giữ bóng: 持球 chí qiú
55. Bóng vào lưới: 入网球 rù wǎngqiú
56. Luân chuyển: 轮转 lúnzhuǎn
57. Cầu thủ hàng trước: 前排队员 qián pái duìyuán
58. Cầu thủ hàng sau: 后排队员 hòu pái duìyuán
59. Cầu thủ chủ công: 主攻手 zhǔgōng shǒu
60. Cầu thủ đập bóng: 扣手 kòu shǒu
61. Cầu thủ chuyền hai: 二传手 èr chuán shǒu
 
Địa chỉSố 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương