Từ vựng tiếng Trung chủ đề bóng đá

14/09/2016 17:00
 
 
HỌC TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ BÓNG ĐÁ
 
Bóng đá: 足球 Zúqiú
1. Sân bóng đá: 足球场 zúqiúchǎng
2. Cầu môn: 球门 qiúmén
3. Lưới cầu môn: 球门网 qiúmén wǎng
4. Cột cầu môn: 球门柱 qiúmén zhù
5. Vạch khung thành: 端线 duānxiàn
6. Đường biên: 边线 biānxiàn
7. Trung tuyến: 中线 zhōngxiàn
8. Khu phạt bóng: 罚球区 fáqiú qū
9. Điểm phạt bóng: 罚球点 fáqiú diǎn
10. Phạt trực tiếp: 罚任意球 fá rènyì qiú
11. Phạt 11 mét: 罚点球 fá diǎn qiú
12. Khu đá phạt góc: 角球区 jiǎoqiú qū
13. Cờ góc sân: 角旗 jiǎo qí
14. Bóng đá phạt góc: 角球 jiǎoqiú
15. Khai cuộc: 开球 kāi qiú
16. Chuyền bóng: 传球 chuán qiú
17. Chuyền dài: 长传 cháng chuán
18. Chuyền ngắn: 短传 duǎn chuán
19. Đánh đầu: 头顶传球 tóudǐng chuán qiú
20. Chuyền bóng bằng má trong: 脚内侧传球 jiǎo nèicè chuán qiú
21. Chuyền bóng bằng má ngoài: 脚外侧传球 jiǎo wàicè chuán qiú
22. Đón bóng: 接球 jiē qiú
23. Cắt bóng: 截球 jié qiú
24. Đá bóng đi: 踢球 tī qiú
25. Dừng bóng: 停球 tíng qiú
26. Dùng tay chạm bóng: 手球 shǒuqiú
27. Đánh đầu: 顶球 dǐng qiú
28. Bóng trong cầu môn: 球门球 qiúmén qiú
29. Dắt bóng, chuyền bóng: 带球,盘球 dài qiú, pán qiú
30. Móc bóng: 勾球 gōu qiú
31. Chuyền bóng trên không: 空中传球 kōngzhōng chuán qiú
32. Bật tường: 三角传球 sānjiǎo chuán qiú
33. Tranh bóng: 争球 zhēng qiú
34. Móc bóng trong: 内勾球 nèi gōu qiú
35. Móc bóng ngoài: 外勾球 wài gōu qiú
36. Bóng ngoài biên: 界外球 jièwài qiú
37. Bóng xuôi gió: 顺风球 shùnfēng qiú
38. Bóng ngược gió: 逆风球 nìfēng qiú
39. Bóng chết: 死球 sǐqiú
40. Chặn cản: 阻截 zǔjié
41. Xoạc bóng: 卧地铲球 wò dì chǎn qiú
42. Vừa chạy vừa chuyền bóng: 随停随带球 suí tíng suí dài qiú
43. Sút vào gôn: 射门 shèmén
44. Đá volley (câu bóng): 踢凌空球 tī língkōng qiú
45. Động tác giả: 假动作 jiǎ dòngzuò
46. Đá vào cẳng chân: 踢腿 tī tuǐ
47. Cố ý chèn chân làm ngã đối phương: 故意绊腿 gùyì bàn tuǐ
48. Hỗn chiến: 混战 hùnzhàn
49. Việt vị: 越位 yuèwèi
50. Va chạm: 撞人 zhuàng rén
51. Va chạm đúng luật: 合法撞人 héfǎ zhuàng rén
52. Dùng vai hích: 肩膀撞人 jiānbǎng zhuàng rén
53. Đeo bám: 盯人 dīng rén
54. Né tránh: 躲闪 duǒshǎn
55. Động tác nguy hiểm: 危险动作 wéixiǎn dòngzuò
56. Động tác thô bạo: 粗鲁动作 cūlǔ dòngzuò
57. Nhắc nhở: 警告 jǐnggào
58. Đội chuyên nghiệp: 职业队 zhíyè duì
59. Đội nghiệp dư: 业余队 yèyú duì
60. Cầu thủ: 足球队员 zúqiú duìyuán
61. Cầu thủ ra sân (thi đấu): 出场队员 chūchǎng duìyuán
62. Cầu thủ dự bị: 替补队员 tìbǔ duìyuán
63. Đồng đội: 队友 duìyǒu
64. Cánh tả (bên trái): 左翼 zuǒyì
65. Cánh hữu (bên phải): 右翼 yòuyì
66. Tiền đạo trái: 左前锋 zuǒ qiánfēng
67. Tiền đạo phải: 右前锋 yòu qiánfēng
68. Tiền đạo giữa (trung phong): 中锋 zhōngfēng
69. Tiền đạo giữa trái: 左内锋 zuǒ nèi fēng
70. Tiền đạo giữa phải: 右内锋 yòu nèi fēng
71. Tiền đạo bên trái: 左边锋 zuǒbiān fēng
72. Tiền đạo bên phải: 右边锋 yòubiān fēng
73. Tiền vệ: 前卫 qiánwèi
74. Tiền vệ trái: 左前卫 zuǒ qiánwèi
75. Tiền vệ phải: 右前卫 yòu qiánwèi
76. Trung vệ: 中卫 zhōngwèi
77. Hậu vệ: 后卫 hòuwèi
78. Thủ môn: 守门员 shǒuményuán
79. Hiệp 1: 上半时 shàngbànshí
80. Hiệp 2: 下半时 xiàbànshí
81. Huấn luyện viên: 教练 jiàoliàn
82. Trọng tài: 裁判 cáipàn
83. Trọng tài biên: 巡边员 xún biān yuán
84. Trọng tài bàn: 计分员 jì fēn yuán
85. Đội trưởng: 队长 duìzhǎng
86. Ông bầu: 领队 lǐngduì
87. Đấu loại: 预赛 yùsài
88. Bán kết: 半决赛 bàn juésài
89. Chung kết: 决赛 juésài
90. Tập huấn trước khi thi đấu: 赛前练习 sài qián liànxí
91. Cái bảo vệ cổ: 护胫 hù jìng
92. Bao che ống quyển: 护腿 hùtuǐ
93. Cái bảo vệ đầu gối: 护膝 hùxī
94. Giày đá bóng: 足球鞋 zúqiú xié
95. Giày đinh: 鞋底钉 xiédǐ dīng
96. Tất đá bóng: 足球袜 zúqiú wà
97. Áo cầu thủ: 球衣 qiúyī
98. Quần cầu thủ: 球裤 qiú kù
 
Địa chỉSố 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương