Học 214 bộ thủ tiếng Trung: Bộ Vi

26/07/2018 15:00
Tìm hiểu về bộ Vi và cách sử dụng bộ Vi trong tiếng Trung

Học 214 bộ thủ tiếng Trung Quốc: Bộ Vi

 

Chào các bạn, bài học về các bộ thủ cơ bản thường gặp trong 214 bộ thủ tiếng Trung hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ Vi và cách sử dụng bộ Vi trong tiếng Trung. Bộ Vi khá dễ nhầm lẫn với bộ Khẩu, các bạn lưu ý cách viết để tránh nhầm lẫn nhé. 

 

Xem thêm bài học về các bộ thủ: Bộ thảobộ thổbộ đao

 

Bộ thủ: 囗  (Dạng phồn thể: 囗 )
Số nét: 3 nét
Cách đọc: 


Hán Việt: Vi
Ý nghĩa:   lại nữa, một lần nữa
Vị trí của bộ: bao bên ngoài các bộ khác
Cách viết:

 

Cách viết bộ vi

 

Từ đơn có chứ bộ Vi:  


回 (huí):hồi  ( trở về )  ,
四 (sì) : 4,

团 (tuán): đoàn ,
困 (kùn): buồn ngủ ,
固 (gù): cố  ( cố định, kiên cố,…) ,。。。


Từ ghép có chứa bộ Vi: 


原因 / yuán yīn /: nguyên nhân,
公园 / gōng yuán /: công viên,
国家 / guó jiā / : quốc gia, đất nước,
固定 / gù dìng / : cố định,
周围 / zhōu wéi / : xung quanh,
图书馆 / tú shū guǎn / : thư viện,
娱乐圈 / yú lè quān / : showbiz,
困难 / kùn nán /: khó khăn,
围绕 / wéi rào /: bao quanh, xoay quanh,
氛围 / fēn wéi / : bầu không khí,。。。
 
Ví dụ mẫu câu sử dụng từ có chứa bộ Vi:


- 我想去公园玩。
 /   wǒ xiǎng qù gōng yuán wán  /
Tôi muốn đi chơi công viên. 

 

- 那里周围环境怎么样?
 / nà lǐ zhōuwéi huánjìng zěn me yàng  /
Môi trường xung quanh ở đó như thế nào? 

 

- 困死我了!我要睡觉!
 / kùn sǐ wǒ le ! wǒ yào shuì jiào / 
Buồn ngủ chết đi được! tôi muốn đi ngủ!

 

- 下午我去图书馆,你要不要一起啊?
 / xià wǔ wǒ qù túshūguǎn , nǐ yào bú yào yī qǐ ā /
Chiều tôi đi thư viện, cậu có muốn đi cùng không? 

 

- 娱乐圈很复杂。
 / yúlèquān hěn fù zá  /
Giới showbiz rất phức tạp. 

 

- 你不要一遇到困难就想躲避啊。
 / nǐ bú yào yí yùdào kùnnán jiù xiǎng duǒbì ā  /
Cậu không nên cứ gặp khó khăn là lại trốn tránh. 

 

- 告诉我是什么原因让你这样做?
 / gàosù wǒ shì shénme yuányīn ràng nǐ zhè yàng zuò  /
Nói cho tôi biết là nguyên nhân gì khiến cho cậu làm như vậy? 

 

- 中国是一个怎样的国家?
 / zhōngguó shì yí gè zěn yàng de guójiā  /
Trung Quốc là một đất nước như thế nào?

 

- 他的生活还不固定。
 / tā de shēnghuó hái bú gùdìng  /
Cuộc sống của anh ta vẫn không ổn định. 

 

- 团队工作氛围是应该努力积极向上。
 / tuánduì gōngzuò fēnwéi shì yīnggāi nǔlì jījí xiàng shàng  /
 Không khí làm việc nhóm nên là nỗ lực tích cực tiến lên.

 

Hy vọng bài học nhỏ sẽ giúp các bạn nắm chắc hơn về cách sử dụng bộ Vi trong tiếng Trung. Tiếng Trung Ánh Dương chúc các bạn học tốt

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương