Học 214 bộ thủ tiếng Trung: Bộ Thảo

03/07/2018 14:40
Tìm hiểu về bộ Thảo và cách sử dụng bộ Thảo trong tiếng Trung Quốc

Học 214 bộ thủ tiếng Trung thường dùng: Bộ Thảo

 

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ Thảo và cách sử dụng bộ Thảo trong 214 bộ thủ tiếng Trung Quốc

 

Bộ thủ: 艹   (Dạng phồn thể: 艸 )
Cách viết khác: 丱, 艸
Số nét: 3 nét
Cách đọc: 


Hán Việt: Thảo
Ý nghĩa:   Cỏ
Cách viết:

 

Bộ Thảo trong tiếng Trung

 

Vị trí của bộ: thường nằm bên trên

 

Từ đơn có chứa bộ Thảo: 


草 (cǎo): cỏ,
茶 (chá): trà,
节 (jié): tiết, lễ,
苦 (kǔ): đắng,
英 (yīng): anh,
药 (yào): thuốc,...

 

Từ ghép có chứa bộ thảo: 

 

英雄 /yīng xióng/: anh hùng,
苹果 /píng guǒ/: táo,
花草 /huā cǎo/: hoa cỏ,
辛苦 /xīn kǔ/: cực khổ, vất vả,
才艺 /cái yì/: tài nghệ,
苍白 /cāng bái/: trắng bệch, trắng xám, nhợt nhạt,…,
示范 /shì fàn/: làm mẫu,
番茄 /fān qié/: cà chua,
倘若 /tǎng ruò/: nếu như,
收获 /shōu huò/: thu hoạch,...
 
Ví dụ mẫu câu giao tiếp sử dụng chữ chứa bộ thảo: 


- 你们辛苦! 回去好好休息哦.
 /nǐmen xīnkǔ le,huí qù hǎohao xiūxi o /
Mọi người vất vả rồi! đi về nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó.


- 我要买苹果, 一公斤多少钱
 /wǒ yào mǎi píngguǒ, yī gōng jīn duō shǎo qián /
Tôi muốn mua táo., bao nhiêu tiền một cân.


- 他是一位很伟大的英雄.
 /tā shì yí wèi hěn wěidà de yīngxióng /
Ông ấy là một vị anh hùng rất vĩ đại.


- 我这个人没有什么才艺.
 /wǒ zhè gè rén méi yǒu shén me cái yì/
Người như tôi chả có tài nghệ gì hết.


- 这次去有什么收获吗?
 /zhè cì qù yǒu shén me shōuhuò ma /
Lần này đi có thu hoạch được gì không?


- 你喜欢吃生番茄吗?
 /nǐ xǐhuān chī shēng fānqié ma /
Cậu  có thích ăn cà chua sống không? 


- 你今天肯定没吃药吧?
 /nǐ jīntiān kěn dìng méi chī yào ba /
Hôm nay mày chắc chắn chưa uống thuốc đúng không? 


- 祝老师们教师节快乐!
 /zhù lǎoshīmēn jiàoshī jié kuài lè/
Chúc các thầy cô giáo ngày nhà giáo vui vẻ! 


- 我来给你示范一下!看好哦!
 /wǒ lái gěi nǐ shìfàn yí xià ! kàn hǎo o /
Tôi làm mẫu cho cậu một lần nhé! Nhìn cho kĩ vào đấy!


- 倘若那天你不来,我真的不知道该怎么办呢!
 /tǎng ruò nà tiān nǐ bù lái, wǒ zhēn de bù zhīdào gāi zěn me bàn ne/
Nếu như ngày đó anh không đến, em thật sự không biết phải làm thế nào nữa!
 

Bài học về bộ thảo đến đây là hết rồi. Hy vọng bài học nhỏ giúp bạn nắm vững được cách sử dụng bộ thảo trong tiếng Trung. Hãy sử dụng và luyện tập thường xuyên để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Tiếng Trung Ánh Dương chúc các bạn học tốt.

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương