PHÁT BIỂU Ý KIẾN CÁ NHÂN

01/09/2015 00:00 819 xem 0 bình luận
Cùng học tiếng trung quốc với những câu giao tiếp phát biểu ý kiến cá với trung tâm tiếng trung Ánh Dương nào.

Bạn đang băn khoăn và thắc mắc học tiếng trung ở đâu để có có chất lượng học tập tốt nhất, giúp bạn làm chủ tiếng trung trong thời gian ngắn nhất. Trung tâm tiếng trung với thời gian đào tạo tiếng trung lâu năm đồng hành cùng rất nhiều học viên đã giúp các bạn tự tin giao tiếp trôi chảy sẽ giúp các bạn điều đó một cách dễ dàng.

 

Phát biểu ý kiến cá nhân

 

Cùng học tiếng trung quốc với những câu giao tiếp phát biểu ý kiến cá nhân sau đây:

1.yī wǒ kàn lái。。。。。。
依 我 看 来。。。。。。
In my opinion…
Theo quan điểm của tôi...

2.wǒ rèn wéi。。。。。。
我 认 为。。。。。。
I think…
Tôi nghĩ

3.jiù wǒ gè rén ér yán,。。。。。。
就 我 个 人 而 言,。。。。。。
Personally speaking,...
Cá nhân tôi mà nói...

4.wǒ tóng yì nín shuō de,dàn shì。。。。。。
我 同 意 您 说 的, 但 是。。。。。。
I agree with what you say,but…
Tôi đồng ý với những gì bạn nói, nhưng...

5.wǒ kǒng pà bù néng tóng yì nín de guān diǎn,wǒ rèn wéi。。。。。。
我 恐 怕 不 能 同 意 您 的 观 点, 我 认 为。。。。。。
I'm afraid I can't agree with you.I think…
Tôi sợ rằng không thể đồng ý với quan điểm của bạn, tôi nghĩ...