TIẾNG TRUNG QUA MẨU TRUYỆN CƯỜI (1)

07/08/2015 17:00

TƯỞNG TƯỢNG

想象/Xiǎngxiàng/ tưởng tượng

 

女的:一个月你赚了多少钱?
nǚ de: Yígè yuè nǐ zhuàn le duōshǎo qián?
Cô gái : một tháng anh kiếm bao nhiêu tiền thế?

女的:10 亿越盾!
Nán de:10 Yì yuè dùn!
Chàng trai : 1 tỷ em ạ !

女的:阿!太多了!你做什么工作?
Nǚ de: Ā! Tài duōle! Nǐ zuò shénme gōngzuò?
Cô gái : woa ! nhiều thế ư ? Vây anh làm nghề gì cơ?

男的:想象!
Nán de: Xiǎngxiàng!
Chàng trai : Tưởng tượng

女的:阿!
Nǚ de: Ā!
Cô gái : Hả ?

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương