Thành ngữ Hổ phụ sinh hổ tử 有其父必有其子

21/07/2020 04:00
Hổ phụ sinh hổ tử nghĩa là người cha như thế nào thì sẽ nhất định có người con như thế ấy

Hổ phụ sinh hổ tử

Thành ngữ Hổ phụ sinh hổ tử 有其父必有其子 yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ

Hổ phụ sinh hổ tử là gì? “Hổ phụ sinh hổ tử” cũng tương tự như “cha nào con nấy” hay “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” trong tiếng Việt. Câu ngạn ngữ này trong tiếng Trung được viết là 有其父必有其子 yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ. Hãy cùng Tiếng Trung Ánh Dương hiểu về câu thành ngữ này nhé

1. Hổ phụ sinh hổ tử là gì?
2. Nguồn gốc
3. Thành ngữ tương tự
4. Cách vận dụng

1. Hổ phụ sinh hổ từ là gì?

Để tìm hiểu Hổ phụ sinh hổ tử nghĩa là gì, chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của từng chữ trong câu
- 有 yǒu: 有 yǒu trong 具有 jùyǒu, có nghĩa là có.
- 其 qí: có nghĩa là cái ấy, cái đó, chuyện ấy, chuyện đó.
- 父 fù: 父 fù trong 父亲 fùqīn: có nghĩa là bố, cha.
- 必 bì: 必 bì trong 必须 bìxū, có nghĩa là bắt buộc, nhất định.
- 子 zǐ: 子 zǐ trong 子女 zǐnǚ: có nghĩa là con, con cái.

有其父必有其子 yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ có nghĩa là người cha như thế nào thì sẽ sinh ra đứa con như thế, tư tưởng của đứa con chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người cha.

2. Nguồn gốc câu thành ngữ

Câu thành ngữ này được viết trong tập “Khổng tùng tử”, chương 7 Cư vệ. Nguyên văn câu nói Tử Tư viết: “有此父斯有此子,人道之常也”  yǒu cǐ fù sī yǒu cǐ zǐ, réndào zhī cháng yě. Tạm dịch là: có cha như thế nào thì sẽ có con như thế ấy, đó là đạo lí thông thường.

Câu văn ý nói, người cha như thế nào thì sẽ nhất định có người con như thế ấy, biểu thị người cha sẽ có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với con cái, và ở đây thường dùng với nghĩa tích cực, như là người cha giỏi giang thì cũng sinh ra đứa con có tài.

Cầm kỳ thi họa
Dục tốc bất đạt
An cư lạc nghiệp
Quốc sắc thiên hương

3. Thành ngữ tương tự

•    虎父无犬子
Hǔ fù wú quǎnzǐ
Hổ phụ không sinh khuyển tử. Có nghĩa là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài.

4. Cách vận dụng câu thành ngữ 

•    他爸爸是一位著名教授,到现在他也是一个好的医生,真的是有其父必有其子。
Tā de bàba shì yī wèi zhùmíng jiàoshòu, dào xiànzài tā yěshì yīgè hǎo de yīshēng, zhēn de shì yǒu qí fù bì yǒu qí zi.
Bố của anh ấy là một giáo sư có tiếng, đến bây giờ anh ấy cũng là một bác sĩ giỏi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

•    你们父子两个就是 “有其父必有其子”的典型,你们家真的很有福,让大家都羡慕不已。
Nǐmen fùzǐ liǎng gè jiùshì yǒu qí fù bì yǒu qí zi de diǎnxíng, nǐmen jiā zhēn de hěn yǒufú, ràng dàjiā dōu xiànmù bùyǐ.
Hai bố con anh chính là điển hình cho câu “hổ phụ sinh hổ tử”, gia đình anh thật là có phúc, khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ mãi.

•    常说 “有其父必有其子”,可我倒是觉得我好像是例外了。
Cháng shuō yǒu qí fù bì yǒu qí zi, kě wǒ dǎoshì juédé wǒ hǎoxiàng shì lìwàile.
Người ta thường nói “hổ phụ sinh hổ tử”, nhưng tôi lại cảm thấy mình hình như là ngoại lệ vậy.
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương