Ngữ pháp tiếng Trung

Động từ li hợp trong tiếng Trung
Động từ li hợp trong tiếng Trung
02/11/2017 16:20 468 xem 0 bình luận
Động từ li hợp là một hiện tượng ngôn ngữ vô cùng độc đáo trong tiếng Trung, những động từ này chiếm một khối lượng không hề nhỏ và cực kì thông dụng
Phương vị từ trong tiếng Trung
Phương vị từ trong tiếng Trung
24/10/2017 08:10 335 xem 0 bình luận
Phương vị từ và những cấu trúc câu quan trọng về cách sử dụng phương vị từ trong tiếng Trung
Cách sử dụng trợ từ ngữ khí 呢
Cách sử dụng trợ từ ngữ khí 呢
24/08/2017 03:50 462 xem 0 bình luận
Chủ đề hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương sẽ giúp bạn tìm hiểu về trợ từ ngữ khí cực thông dụng, đó chính trợ từ ngữ khí 呢
Những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung (phần 2)
Những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung (phần 2)
20/08/2017 16:30 269 xem 0 bình luận
Trong bài học hôm nay trong chuỗi bài học phân biệt một số cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Trung, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng 3 cặp từ 一下(儿) với 一会(儿), 一点(儿)  với 一些(儿) và  办 với  当
Những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung (phần 1)
Những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung (phần 1)
20/08/2017 15:40 563 xem 0 bình luận
Phân biệt cách sử dụng những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung. Phân biệt 刚 với 刚刚, 作 với 做
Phân biệt cách dùng hai phó từ quen thuộc “太” và  “很”
Phân biệt cách dùng hai phó từ quen thuộc “太” và “很”
27/07/2017 08:10 1.222 xem 0 bình luận
Trong bài học ngữ pháp tiếng Trung và cách dùng từ hôm nay, chúng ta sẽ học cách phân biệt và ứng dụng trong nói và viết hai phó từ quen thuộc “太” và “很”
10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết
10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết
13/04/2017 17:00 15.217 xem 0 bình luận
10 mẫu câu tiếng Trung đơn giản và cơ bản nhất cho người bắt đầu học tiếng Hoa
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung
11/04/2017 17:00 43.193 xem 0 bình luận
10 đại từ nghi vấn và cách đặt bất cứ câu hỏi nào trong Tiếng Trung giao tiếp.
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p14)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p14)
10/09/2016 17:00 7.984 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)
08/09/2016 17:00 1.128 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p12)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p12)
28/08/2016 17:00 5.008 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)
28/08/2016 17:00 6.909 xem 0 bình luận
Học tiếng Trung với tính từ 好
Học tiếng Trung với tính từ 好
24/08/2016 17:00 1.083 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)
21/08/2016 17:00 5.607 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)
18/08/2016 17:00 5.460 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)
16/08/2016 17:00 4.664 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p7)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p7)
07/08/2016 17:00 9.781 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)
27/07/2016 17:00 1.177 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p5)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p5)
27/07/2016 17:00 1.119 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p4)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p4)
20/07/2016 17:00 1.426 xem 0 bình luận