Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)

08/09/2016 17:00
 
1.怎么样 (zěnmeyàng) Như thế nào?
 
Là đại từ nghi vấn dùng để hỏi tính chất, ý kiến. Thường dùng cuối câu.Ví dụ: 
 
上海的交通怎么样
Shànghǎi de jiāotōng zěnmeyàng?
Giao thông của Thượng Hải như thế nào?
 
跟朋友聊得怎么样
gēn péngyou liáo de zěnmeyàng?
Tán ngẫu cùng bạn bè thế nào?
 
这个怎么样
zhège zěnmeyàng?
Cái này thế nào?
 
你看那个那个怎么样
nǐ kàn nàge, nàge zěnmeyàng?
Bạn xem cái kia? Cái kia thế nào?
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương