Thuật ngữ tiếng trung về hòm Mail

13/03/2016 17:00
Việc sử dụng mail trong cuộc sống công nghệ hiện nay là vô cùng phổ biến, để thành thạo cũng như không gặp vướng mắc gì với thuật ngữ tiếng trung về hòm mail

Việc sử dụng mail trong cuộc sống công nghệ hiện nay là vô cùng phổ biến, để thành thạo cũng như không gặp vướng mắc gì với thuật ngữ tiếng trung về hòm mail hãy cùng lớp học tiếng trung tại Hà Nội học ngay bài học hữu ích dưới đây.

 

登录Dēnglù:  Đăng nhập


收件箱shōu jiàn xiāng: Hòm thư nhận

 

写邮件xiě yóujiàn: Soạn thư

 

垃圾邮件Lā jī yóujiàn: Thư rác

 

下载xiàzài: Tải về

 

推出tuīchū: Thoát ra

 

>>> Xem ngay: Trung tâm tiếng trung uy tín

 

回复huífù: Trả lời

 

转发zhuǎnfā: Chuyển tiếp


删除shānchú: Xóa

 

上传附件shàngchuán fùjiàn: Đính kèm tài liệu

 

>>> Tham khảo: Khóa dạy tiếng trung giao tiếp

 

Thuật ngữ tiếng trung về hòm Mail

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương