90 từ vựng tiếng Trung chủ đề thuế (phần 1)

20/02/2016 17:00
Để có thể phục vụ tốt nhất cho bạn những ngôn ngữ chuyên ngành thuế lớp học tiếng trung tại Hà Nội xin chia sẻ đến các học viên của mình những từ vựng chủ đề thuế.
Để có thể phục vụ tốt nhất cho bạn những ngôn ngữ chuyên ngành thuế lớp học tiếng trung tại Hà Nội xin chia sẻ đến các học viên của mình những từ vựng chủ đề thuế. Hãy nắm bắt đọc và nhớ ngay để phục vụ tốt trong cuộc sống của mình nào.
 
90 từ vựng tiếng Trung chủ đề thuế  (phần 1)
 
 
 
关税 Guānshuì: Thuế quan
 
1.税 Shuì: Thuế
2.税务局 Shuìwù jú: Cục thuế
3.税务机关 Shuìwù jīguān: Cơ quan thuế vụ
4.关税与消费税局 Guānshuì yǔ xiāofèishuì jú: Cục thuế quan và thuế hàng tiêu dùng
5.税务员 Shuìwù yuán: Nhân viên thuế vụ
6.税法 Shuìfǎ: Luật thuế
7.税款 Shuì kuǎn: Khoản thuế, số thuế
8.税率 Shuìlǜ: Thuế suất
9.税目 Shuìmù: Biểu thuế
10.税收政策 Shuìshōu zhèngcè: Chính sách thuế
11.税收漏洞 Shuìshōu lòudòng: Thất thoát trong thu thuế
12.税收 Shuìshōu: Thuế
13.税则 Shuìzé: Quy định thuế
15.税后所得 Shuì hòu suǒdé: Thu nhập sau (khi đóng) thuế
16.检查人员 Jiǎnchá rényuán: Nhân viên kiểm tra
17.估税 Gū shuì: Tính thuế (ấn định thuế)
18.估税员 Gū shuì yuán: Nhân viên tính thuế
19.收税卡 Shōu shuì kǎ: Thẻ thu thuế
20.收税路 Shōu shuì lù: Đường thu thuế
21.周转税 Zhōuzhuǎn shuì: Thuế chu chuyển (quay vòng)
22.入港税 Rùgǎng shuì: Thuế vào cảng
 
 
23.印花税 Yìnhuāshuì: Thuế con niêm
24.印花税票 Yìnhuāshuì piào: Tem thuế con niêm, tem lệ phí
25.财政关税 Cáizhèng guānshuì: Thuế quan tài chính
26.岁入税 Suìrù shuì: Thuế thu hoạch năm
27.营业税 Yíngyèshuì: Thuế doanh nghiệp
28.进口税 Jìnkǒu shuì: Thuế nhập khẩu
29.出口税 Chūkǒu shuì: Thuế xuất khẩu
30.累进税 Lěijìn shuì: Thuế lũy tiến
31.累退税 Lěi tuìshuì: Thuế lũy thoái (tính thuế lùi lại liên tục)
32.盈利税 Yínglì shuì: Thuế danh lợi (tiền lãi)
33.收入税 Shōurù shuì: Thuế thu nhập
34.财产税 Cáichǎn shuì: Thuế tài sản
35.遗产税 Yíchǎn shuì: Thuế di sản
36.交易税 Jiāoyì shuì: Thuế giao dịch
37.所得税申报表 Suǒdéshuì shēnbào biǎo: Tờ khai thuế thu nhập
38.特种税 Tèzhǒng shuì: Thuế đặc chủng
39.商品税 Shāngpǐn shuì: Thuế hàng hóa
40.牌照税 Páizhào shuì: Thuế giấy phép
41.消费税 Xiāofèishuì: Thuế tiêu dùng
42.国内货物税 Guónèi huòwù shuì: Thuế hàng hóa trong nước
43.烟税 Yān shuì: Thuế thuốc lá
44.酒税 Jiǔshuì: Thuế rượu
45.奢侈品税 Shēchǐ pǐn shuì: Thuế hàng xa xỉ
 
Việc cải thiện tiếng trung nhanh chóng cho bạn không đâu khác là Ánh Dương trung tâm tiếng trung chất lượng hàng đầu Hà Nội. Hãy đăng kí khóa học cho chúng tôi theo địa chỉ.
 
 
                                         HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
*********
Gọi ngay để tham gia lớp dạy tiếng trung cấp tốc tại Trung tâm tiếng Trung Ánh Dương!
 
 Hotline:  097.5158.419   ( gặp Cô Thoan) 
                                              091.234.9985  
Địa chỉ: Số 6 dãy B5 ngõ 221 Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương