Tiếng Lóng trong tiếng Trung

28/01/2016 17:00

Tiếng Lóng trong tiếng Trung

吃醋Chīcù ( Ăn giấm): Ghen, đánh ghen

 

不吃饭的女人世上也许有好几个
Bù chīfàn de nǚrén shìshàng yěxǔ yǒu hǎojǐ gè
Trên đời chỉ có phụ nữ không ăn cơm

不吃醋的女人却一个也没有
Bù chīcù de nǚrén què yīgè yě méiyǒu
không có phụ nữ không biết ghen.

 

 

Ảnh của Tiếng Trung Ánh Dương.

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương