Người đàn ông và con chó

21/07/2016 17:00
 
 
TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP SƠ CẤP (BÀI 66): 
 
NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CON CHÓ 
 

 
一天,一个男人走在街上。
yī tiān, yī ge nánrén zǒu zài jiē shàng.
1 hôm, có 1 người đàn ông đang đi trên dường.
 
突然,他看见前面有一只黑色的大狗,看起来很凶。
tūrán, tā kànjiàn qiánmian yǒu yī zhī hēisè de dà gǒu, kàn qǐlai hěn xiōng.
Đột nhiên, anh ta nhìn thấy trước mặt mình có một con chó to màu đen, xem ra có vẻ rất hung dữ.
 
男人非常害怕,不敢往前走。
nánrén fēicháng hàipà, bùgǎn wǎng qián zǒu.
Người đàn ông rất sợ hãi, không dám đi tiếp.
 
狗的旁边站着一个女人,男人问她:“你的狗咬人吗?”
gǒu de pángbiān zhàn zhe yī ge nǚrén, nánrén wèn tā: `` nǐ de gǒu yǎo rén ma?"
Đứng bên cạnh con chó là một cô gái, anh ta hỏi cô gái: " Chó của cô có cắn người không vậy?
 
女人说:“我的狗不咬人。”
nǚrén shuō: `` wǒ de gǒu bù yǎo rén."
Cô gái nói: " Chó của tôi không cắn người"
 
这时,那只狗咬了男人。
zhè shí, nà zhī gǒu yǎo le nánrén.
Lúc đó, con chó đó đã cắn anh ta.
 
他气坏了,大叫:“你说你的狗不咬人!”
tā qì huài le, dà jiào: `` nǐ shuō nǐ de gǒu bù yǎo rén!"
Anh ta giận dữ, nói to: " Cô nói là chó của cô không cắn người mà"!
 
女人回答:“这不是我的狗。”
nǚrén huídá: `` zhè bù shì wǒ de gǒu."
Cô gái trả lời: " Đây không phải là chó của tôi"
 
 
TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:
 

 
 
1.一天 yītiān một hôm
2.街上 jiēshang trên đường
3.突然 tūrán đột nhiên
4.前面 qiánmian đằng trước mặt
5.只 zhī lượng từ
6.黑色 hēisè màu đen
7.看起来 kàn qǐlai xem ra
8.凶 xiōng hung dữ
9.非常 fēicháng rất
10.害怕 hàipà sợ hãi
11.不敢 bùgǎn không dám
12.往 wǎng hướng
13.旁边 pángbiān bên cạnh
14.站着 zhàn zhe đang đứng
15.问 wèn hỏi
16.咬 yǎo cắn
17.这时 zhèshí lúc đó
18.气坏了 qì huài le tức giận
19.大叫 dàjiào kêu to
20.回答 huídá trả lời
 
TỪ VỰNG BỔ SUNG:
 
1.听起来 tīng qǐlai nghe
2.吃起来 chī qǐlai ăn vào
3.闻起来 wén qǐlai ngửi thấy
4.逃 táo thoát
5.追 zhuī đuổi
6.与我无关 yǔ wǒ wúguān không liên quan tới tôi
 
 

LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI 

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương