Hỏi đường trong tiếng Trung

17/11/2016 17:00

 

HỎI ĐƯỜNG
 
1. 对不起,女士,请问邮局在哪里? (duì bù qǐ , nǚ shì , qǐnɡ wèn yóu jú zài nǎ lǐ ? ): Xin lỗi thưa cô, xin hỏi bưu điện ở đâu?
2. 转弯就是。 (zhuǎn wān jiù shì 。 ): Rẽ là tới
3. 对不起,火车站怎么走? (duì bù qǐ , huǒ chē zhàn zěn me zǒu ? ): Xin lỗi, bến tàu hỏa đi thế nào?
4. 你可以坐公共汽车第二站下。 (nǐ kě yǐ zuò ɡōnɡ ɡònɡ qì chē dì èr zhàn xià 。 ): Bạn có thể đi xe bus, trạm thứ 2 thì xuống
5. 对不起,第五大街在哪儿? (duì bù qǐ , dì wǔ dà jiē zài nǎr ? ): Xin lỗi, phố số 5 ở đâu?
6. 一直往前走,在第二个十字路口往左拐。(yì zhí wǎnɡ qián zǒu , zài dì èr ɡè shí zì lù kǒu wǎnɡ zuǒ ɡuǎi 。 ): Đi thẳng về phía trước, tại ngã tư thứ hai rẽ trái
7. 对不起,你能告诉我怎么去胡先生的餐馆吗?(Duìbùqǐ, Nǐ néng gàosù wǒ zěnme qù hú xiānshēng de cānguǎn ma?): Xin lỗi, anh có thể nói cho tôi đến nhà hàng Hồ tiên sinh đi thế nào không? 
8. 往前走约100米,在你左手边,你不会错过的。 (wǎnɡ qián zǒu yuē 100 mǐ , zài nǐ zuǒ shǒu biān , nǐ bú huì cuò ɡuò de 。 ): Đi về phía trước khoảng 100m, ở bên tay trái bạn, bạn sẽ không vọt qua nó đâu.
9. 哪间是杨先生的办公室? (nǎ jiān shì yánɡ xiān shenɡ de bàn ɡōnɡ shì ? ): Xin hỏi đâu là văn phòng của ông Dương?
 
>>>>Xem thêm:
10. 二楼201房间。 (èr lóu 201 fánɡ jiān 。 ): Phòng 201 tầng 2
11. 我能用电梯吗? (wǒ nénɡ yònɡ diàn tī mɑ ? ): Tôi có thể dùng cầu thang máy không?
12. 对不起,它坏了,你只能走楼梯了。 (duì bù qǐ , tā huài le , nǐ zhǐ nénɡ zǒu lóu tī le 。 ): Xin lỗi, nó hỏng rồi, anh chỉ có thể leo cầu thang bộ.
13. 楼梯在哪里呢? (lóu tī zài nǎ lǐ ne ? ): Cầu thang bộ ở đâu?
14. 沿着走廊走,在你右手边。 (yán zhe zǒu lánɡ zǒu , zài nǐ yòu shǒu biān 。 ): Đi dọc theo hành lang, bên tay phải của anh
15. 感谢你为我指路。(ɡǎn xiè nǐ wèi wǒ zhǐ lù 。 ): Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi.
 
 
 
 
 
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương