Học từ vựng tiếng trung-Cấp độ chức vụ được bộc lộ trên khuôn mặt

12/04/2016 17:00
Học từ vựng tiếng trung-Cấp độ chức vụ được bộc lộ trên khuôn mặt sẽ được thể hiện chi tiết qua hình ảnh dưới đây mà trung tâm tiếng trung chia sẻ đến bạn.

Học từ vựng tiếng trung-Cấp độ chức vụ được bộc lộ trên khuôn mặt sẽ được thể hiện chi tiết qua hình ảnh dưới đây mà trung tâm tiếng trung chia sẻ đến bạn.

 

Học từ vựng tiếng trung-Cấp độ chức vụ được bộc lộ trên khuôn mặt

 

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

Địa chỉ: Số 6, dãy B5, ngõ 221 Trần Quốc Hoàn, Cấu Giấy HN

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương