HỌC TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ THỜI GIAN (P2)

27/11/2015 17:00
Học tiếng trung chủ đề thời gian P2 cho bạn thêm nhiều kiến thức tiếng trung hữu ích cho bạn để áp dụng vào những tinh huống giao tiếp hàng ngày.

Trung tâm tiếng trung Ánh Dương đem lại hiệu quả quả cho bạn tại lớp học tiếng trung tại Hà Nội

 

 

>>> Xem thêm: Học tiếng trung ở đâu

询问与回答表是否准确
Xúnwèn yǔ huídá biǎo shìfǒu zhǔnquè
Hỏi và trả lời xem đồng hồ có chạy chính xác không

你的表准吗?
Nǐ de biǎo zhǔn ma?
Đồng hồ của anh chạy chính xác không?

我的表很准,一分也不差。
Wǒ de biǎo hěn zhǔn, yì fēn yě bú chà.
Đồng hồ của tôi rất chính xác, không sai một phút.

我的表快三分。
Wǒ de biǎo kuài sān fēn.
Đồng hồ của tôi chạy nhanh ba phút.

我的表慢三分。
Wǒ de biǎo màn sān fēn.
Đồng hồ của tôi chạy chậm 3 phút.

我每天上六个小时的课。
Wǒ měitiān shàng liù ge xiǎoshí de kè.
Mỗi ngày tôi lên lớp 6 tiếng.

我每天睡八个小时的觉。
Wǒ měitiān shuì bā ge xiǎoshí de jiào.
Mỗi ngày tôi ngủ 8 tiếng.

我学汉语学了半年了/我学了半年的汉语了。
Wǒ xué Hànyǔ xuéle bàn nián le/ wǒ xuéle bàn nián de Hànyǔ le.
Tôi học tiếng Hoa nửa năm rồi.

>>> Dạy tiếng trung cấp tốc

电影已经开演好几分钟了。
Diànyǐng yǐjīng kāiyǎn hǎo jǐ fēnzhōngle.
Phim đã chiếu được hàng mấy phút rồi.

每年从七月到八月我们都放假。
Měi nián cóng qī yuè dào bā yuè wǒmen dōu fàngjià.
Hàng năm từ tháng 7 đến tháng 8 chúng tôi đều nghỉ hè.

这几天/ 这几个月我哪儿也没去,一直呆在家里。
Zhè jǐ tiān/ zhè jǐ ge yuè wǒ nǎr yě méi qù, yīzhí dāi zài jiā li.
Mấy ngày nay/ mấy tháng nay tôi chẳng đi đâu cả, luôn ở lì trong nhà.

一九九八年到二OOO年,我在北京学汉语。
Yī-jiǔ-jiǔ-bā nián dào èr-líng-líng-líng nián, wǒ zài Běijīng xué Hànyǔ.
Từ năm 1998 đến năm 2000 tôi học tiếng Hoa ở Bắc Kinh.

从那时起/ 从那以后,我就没再见到她。
Cóng nà shí qǐ/ cóng nà yǐhòu, wǒ jiù méi zài jiàndào tā.
Từ đó trở đi/ từ đó về sau, tôi không còn gặp lại anh ấy

Học tiếng trung chủ đề thời gian P2 cho bạn thêm nhiều kiến thức tiếng trung hữu ích cho bạn để áp dụng vào những tinh huống giao tiếp hàng ngày.

 

Các bài học cùng chủ đề:

Thời gian trong tiếng Trung

Khẩu ngữ tiếng Trung về thời gian

 

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU

*********

Gọi ngay để tham gia lớp học tiếng trung tại Hà Nội ở Ánh Dương!
 
 Hotline:  097.5158.419   ( gặp Cô Thoan) 
                                                               091.234.9985  
Địa chỉ: Số 20, ngõ 199/1 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương